कॉमेंट answer पोलीस भरती 2020

मुंबई पोलीस कायदा कोणत्यावर्षी पास झाला ?

•1. १९५१

•2. १९७०

•3. १९४०

•4. १९७७
महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक कोण आहेत

• एस. के. जायसवाल

•डॉ. डी. डी. पडसलगीकर

•सतीश माथुर

•प्रवीण दिक्षीत
See also Mhada Exam Top 100 Prashn Uttare MCQ - म्हाडा भरती १०० महत्वाची प्रःन उत्तरे

Leave a Comment