जिल्हा परिषद – ZP भरती टप्पा 3 वेळापत्रक

जिल्हा परिषद – ZP भरती टप्पा 3 वेळापत्रक

ZP EXAM TIME TIME PART 3

  1. Supervisor -18 October
  2. Junior engineer civil – 21 and 23 October
  3. Pharmacy officer – 22 October

जिल्हा परिषद – ZP भरती टप्पा 3 वेळापत्रक

जिल्हा परिषद - ZP भरती टप्पा 3 वेळापत्रक
See also तलाठी भरती 2023 प्रक्रिया लांबण्याची शक्यता , अनुकंपाधारक आरक्षण पदे भरणार

Leave a Comment