पशुधन पर्यवेक्षक पेपर 2023

पशुधन पर्यवेक्षक:- GK

1) विनोबा भावे चळवळ भूदान चळवळ
2) संरक्षणमंत्री मनोहर परिकर
3) SHREYAS – Achievers
4) राष्ट्रीय पोस्टल दिवस 10 ऑक्टोंबर
5) 128 वे दुरुस्ती विधेयक संसेदत महिला आरक्षण
6) विदित गुजराती बुद्धिबळ
7) कथपुठली राजस्थान
8) मांस उत्पादनामध्ये प्रथम महाराष्ट्र
9) 350 APMC मध्ये किती APMC मध्ये पशु वितरण सेवा देण्यात येत आहेत
10) सोन्यामध्ये H-UID नंबर किती अंकी असतो
11) महाराष्ट्र बंदरे -2
12) नवीन 21 वें IIM मुंबई चे जुने नाव -NIEIT
दोन जिल्हा विशेष

– ज्ञानेश्वर सर

See also Maharashtra gram sevak question paper pdf download

Leave a Comment