पोलीस भरतीचा फॉर्म – कोणत्या जिल्ह्याला किती फॉर्म आलेत

पोलीस भरतीचा फॉर्म भरणे अगोदर कोणत्या जिल्ह्याला किती फॉर्म आलेत हे नक्की पाहून घ्या.
08 एप्रिल दुपारी 3 पर्यंत कोणत्या जिल्ह्यात किती फॉर्म आलेत ही माहिती टाकली आहे सर्वांनी ही माहिती पाहून फॉर्म भरावा.

C.P मुंबई – 1,80,000
नवी मुंबई- 9041
ठाणे शहर पोलीस- 20,987
C.P मीरा-भाईंदर वसई विरार- 7987
S.P ठाणे ग्रामीण- 7097
S.P सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलीस-5950
S.P रत्नागिरी पोलीस-7547
एस पी रायगड जिल्हा पोलीस- 9970

C.P पिंपरी चिंचवड -9680
पुणे ग्रामीण -19,741
सातारा जिल्हा पोलीस-8841
सांगली जिल्हा पोलीस-4417
सोलापूर ग्रामीण पोलीस-4012
सोलापूर शहर 4154

एस पी बुलढाणा जिल्हा पोलीस- 6012
एस पी अकोला जिल्हा पोलीस-9012
अमरावती ग्रामीण पोलीस-7123
एस पी यवतमाळ जिल्हा पोलीस-4979
S.P वाशिम जिल्हा पोलीस- 5415

C.P नागपूर शहर- 7412
एस पी नागपूर ग्रामीण-5187
भंडारा जिल्हा पोलीस-3898
चंद्रपूर जिल्हा पोलीस-3912
वर्धा जिल्हा पोलीस-3381
गोंदिया जिल्हा पोलीस-3496

C.P छत्रपती संभाजीनगर पोलीस- 5947
S.P छत्रपती संभाजीनगर पोलीस- 4978
नांदेड जिल्हा पोलीस-4987
धाराशिव जिल्हा पोलीस-4874
बीड जिल्हा पोलीस-3912
जालना जिल्हा पोलीस-3521
परभणी जिल्हा पोलीस-3031
लातूर जिल्हा पोलीस-2964

SRPF गट 1 पुणे-8000
गट 4 नागपूर-14000
गट -10 – 8000
गट -12-11000
गट -2- 13000
गट -3- 14000

ठाणे ग्रामीण ड्रायव्हर पोलीस 3140
पुणे ग्रामीण पोलीस ड्रायव्हर-3158
पुणे शहर पोलीस ड्रायव्हर-6000
मुंबई ड्रायव्हर -50000
कोल्हापूर ड्रायव्हर-2500
लातूर ड्रायव्हर -2500
C.P पुणे रेल्वे ड्रायव्हर – 784
C.P ठाणे रेल्वे ड्रायव्हर- 689
S.P सातारा ड्रायव्हर- 1380
C.P मुंबई रेल्वे ड्रायव्हर- 890
S.P धाराशिव ड्रायव्हर-1254
S.P बीड ड्रायव्हर-1124
S.P जालना ड्रायव्हर- 1074

See also पोलिस भरती 17471 पदे भरणार GR प्रसिद्ध

Leave a Comment