प्रसाद हा मज द्यावा देवा – Prasad ha maj dyava deva Prathna

प्रसाद हा मज द्यावा देवा – Prasad ha maj dyava deva Prathna

प्रसाद हा मज द्यावा देवा - Prasad ha maj dyava deva Prathna

प्रसाद हा मज द्यावा देवा,
प्रसाद हा मज द्यावा देवा |
सहवास तुझाची घडावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा देवा…||ध्रु||


निशिदिनी तव मी नाम स्मरावे,
वियोग ना तव व्हावा देवा,
प्रसाद हा मज द्यावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा ||१||

हरिभजनामृत निशिदिनी पाजुनी,
जन्म मृत्यू चुकवावा देवा,
प्रसाद हा मज द्यावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा ||२||


हृदय मंदिरी तुवा बैसूनी,
ज्ञानयोग शिकवावा देवा,
प्रसाद हा मज द्यावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा ||३||

आत्म सुखास्तव प्रसाद द्यावा,
विसर तुझा न पडावा देवा,
प्रसाद हा मज द्यावा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा
सहवास तुझाची घडवा देवा, प्रसाद हा मज द्यावा ||४||

प्रसाद हा मज द्यावा देवा – Prasad ha maj dyava deva Prathna pdf

See also Excel Test 20 Questions with Answers

Leave a Comment