भारताचा भूगोल :- भारतातील सर्वात लांब / Indian Geography

भारताचा भूगोल :- भारतातील सर्वात लांब / Indian Geography
भारताचा भूगोल :- भारतातील सर्वात लांब

1.भारतातील सर्वात लांब नदी – गंगा नदी (2,510 किमी.)
2.भारतातील सर्वात लांब धरण – हिराकुंड धरण (महानदीवर, ओरिसा)
3.भारतातील सर्वात लांब बोगदा – जवाहर बोगदा
4.भारतातील सर्वात लांब लेणी – अजिंठा
5.भारतातील सर्वात लांब रेल्वेमार्ग- जम्मूतावी ते कन्याकुमारी
6.भारतातील सर्वात लांब रेल्वेपुल – सोन नदीवरील पूल
7.भारतातील सर्वात लांब रस्ता – पूलगांधी सेतु
8.भारतातील सर्वात लांब विधुत रेल्वे मार्ग- दिल्ली ते कलकत्ता
9.भारतातील सर्वात लांब पूल – हावडा ब्रीज
10.भारतातील सर्वात लांब समुद्रावरील पुल- सी-लिंक, मुंबई (वरळी-बांद्रा)

See also भूगोल -- सूर्यमालिका प्रश्न उत्तरे - Bhugol Suryamalika Prashn Uttre

Leave a Comment