भारताचे आतापर्यंतचे सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त

भारताचे आतापर्यंतचे सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त

👤 सकुमार सेन : १९५०-५८
👤 कल्याण सुंदरम : १९५८-६७
👤 एस पी सेन वर्मा : १९६७-७२
👤 नागेंद्र सिंह : १९७२-७३
👤 टी स्वामीनाथन : १९७३-७७
👤 एस एल शकधार : १९७७-८२
👤 आर के त्रिवेदी : १९८२-८५
👤 परी शास्त्री : १९८६-९०
👩‍🦰 वी एस रमादेवी : १९९०-९०
👤 टी एन शेषन : १९९०-९६
👤 एम एस गिल : १९९६-०१
👤 जम्स मायकल : २००१-०४
👤 टी एस कृष्णमूर्ती : २००४-०५
👤 बी बी टंडन : २००५-०६
👤 एन गोपालस्वामी : २००६-०९
👤 नवीन चावला : २००९-१०
👤 एस व्हाय कुरेशी : २०१०-१२
👤 वी एस संपत : २०१२-१५
👤 हरीशंकर ब्रम्हा : २०१५-१५
👤 नसीम झैदी : २०१५-१७
👤 ए के ज्योती : २०१७-१८
👤 ओ पी रावत : २०१८-१८
👤 सनील अरोरा : २०१८-२१
👤 सशिल चंद्रा : २०२१ पासून .
See also भारत भूगोल 100 प्रश्न उत्तर (Indian Geography 100 Gk Questions)

Leave a Comment