भारतीय जनगणना 2011 माहिती

भारतीय जनगणना 2011 माहिती

 • एकूण15 वीव स्वातंत्रोत्तर7 वीजनगणना दोन टप्प्यात पार पडली.
  • घरसूची आणि गृहंनिर्माण गणना –> (एप्रिल – सप्टेंबर 2010)
  • लोकसंख्या गणना —> (9th – 28th फेब्रुवारी)
 • घोषवाक्य —आपली जनगणना, आपल भविष्य (Our Census, Our Future)
 • एकूण खर्च —22 अब्जरुपये, प्रती माणसी फक्त0.5डॉलर खर्च आला जे की जागतिक सरासरी प्रती माणसी4.6डॉलर आहे.
 • भारतात एकूण438 स्थानिक भाषाबोलल्या जातात.
 • भारताचे एकूण क्षेत्रफळ —–>32,87,590 चौकिमी, 2.4 % क्षेत्रफळजगाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी
 • भारताची एकूण लोकसंख्या ——>1,21,01,90,000 (121 कोटी)
 • महाराष्ट्राची एकूण लोकसंख्या ——>11,23,72,972(11.23 कोटी)
 • जगाच्या एकूण लोकसंख्या पैकी17.5 %लोकसंख्या भारतात राहते.
 • 10भारतीयांपैकी प्रत्येक5भारतीय उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार या सहा राज्यात राहतात.
 • ग्रामीण लोकसंख्या (Rural Population) –68.84 % (72.19 % 2001)
 • शहरी लोकसंख्या (Urban Population) –31.16 %(27.81 % 2001)
 • सर्वातजास्त क्षेत्रफळअसणारेराज्य
  • राजस्थान —– >3,42,289 चौकिमी
  • मध्यप्रदेश —–> 3,08,245 चौकिमी
  • महाराष्ट्र ——>3,07,713 चौकिमी
  • उत्तर प्रदेश —–> 2,40,928 चौकिमी
 • सर्वातकमी क्षेत्रफळ राज्य
  • गोवा —–>3,702 चौकिमी
  • सिक्कीम —–> 7,096 चौकिमी
  • त्रिपुरा —–> 10,486 चौकिमी
 • सर्वातजास्त क्षेत्रफळ असणारे केंद्रशासित प्रदेश
  • अंदमान आणि निकोबार —–>8,249 चौकिमी
  • दिल्ली ——> 1,483 चौकिमी
 • सर्वात कमी क्षेत्रफळ असणारे केंद्रशासित प्रदेश
  • लक्षद्वीप बेट —–>37 चौकिमी
  • दमन आणि दिव ——> 112 चौकिमी
  • चंडीगड ——> 114 चौकिमी
 • सर्वात जास्त ग्रामीण भागात राहणारी लोकसंख्या असलेले राज्य
  • हिमाचल प्रदेश ——>89.96 %
  • बिहार ——> 88.70 %
  • महाराष्ट्र —–>54.77 %
 • सर्वात जास्त शहरी भागात राहणारी लोकसंख्या असलेले राज्य
  • गोवा —–>62.17 %
  • मिझोरम —–> 51.51 %
 • सर्वात जास्त ग्रामीण भागात राहणारी लोकसंख्या असलेले केंद्रशासित प्रदेश
  • राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली —– >97.50 %
  • चंडीगड ——–> 97.25 %
 • भारत ——>943 प्रौढ(933 – 2001 census), बाल लिंग गुणोत्तर –>919(927 – 2001 census)
 • सर्वात जास्त लिंगगुणोत्तर असलेले राज्य
  • केरळ —–>1084
  • तामिळनाडू —–> 995
  • महाराष्ट्र ——>925( 922 – 2001 census)
 • सर्वात जास्त लिंगगुणोत्तरामध्ये वाढ झालेले राज्य
  • मिझोरम —>+37 —-975 (2011)-938 (2001)
  • आसाम —–> +22 —- 954(2011) – 932(2001)
  • नागलंड —–> +22 —- 931(2011) – 909(2001)
 • सर्वात कमी लिंग गुणोत्तर असलेले राज्य
  • हरयाणा —->877 (861 — 2001 census)
  • जम्मू आणि काश्मीर —> 883 (874 – 2001 census)
  • सिक्कीम —> 889 (875 – 2001 census)
 • सर्वात जास्तलिंग गुणोत्तर असलेले केंद्र शासित प्रदेश
  • पुडुचेरी —->1038 (1001 — 2001 census)
 • सर्वात कमीलिंग गुणोत्तर असलेले केंद्र शासित प्रदेश
  • दमन आणि दिव —->618 (719 — 2001 census)
 • लिंगगुणोत्तरामध्ये घट झालेले राज्य
  • जम्मू आणि काश्मीर —->-17 ——- 883(2011) – 900(2001)
  • बिहार —–>-5 —— 916(2011) – 921(2001)
 • भारत —> घनता —382 चौकिमी (324 चौकिमी 2001 census)
 • भारत जगातील जास्त घनता असणाऱ्या देशात31व्या स्थानी आहे.
 • सर्वात जास्त घनता असणारे राज्य
  • बिहार —–>1102 /sq.km
  • पश्चिम बंगाल —–> 1029 /sq.km
  • केरळ ——> 859 /sq.km
  • उत्तर प्रदेश ——> 825 /sq.km
  • महाराष्ट्र ——>365 /sq.km
 • सर्वात कमी घनता असणारे राज्य
  • अरुणाचल प्रदेश ——->17 /sq.km
  • मिझोरम ——-> 52 sq.km
  • जम्मू आणि काश्मिर ——> 50 /sq.km
  • सिक्कीम —–> 86 /sq.km
  • नागलॅड —–> 119 /sq.km
 • सर्वात जास्त घनता असणारे केंद्रशासित प्रदेश
  • दिल्ली ——>11,297/sq.km
  • चंडीगड ——> 9,252/sq.km
  • पुडुचेरी —–> 2,598/sq.km
  • दमन आणि दीव ——> 2,169/sq.km
 • सर्वात कमी घनता असणारे केंद्रशासित प्रदेश
  • अंदमान आणि निकोबार —–>46
  • दादरा आणि नगर हवेली —–> 698
 • सर्वात जास्त लोकसंख्या असणारे राज्य
  • उत्तर प्रदेश —–>16.49 %
  • महाराष्ट्र ——>9.28 %
  • बिहार ——> 8.58 %
  • पश्चिम बंगाल ——> 7.55 %
  • तामिळनाडू ——-> 5.96 %
 • सर्वात कमी लोकसंख्या असणारे राज्य
  • सिक्कीम ——>0.05 %
  • मिझोरम ——> 0.09
  • अरुणाचल प्रदेश ——> 0.11 %
  • गोवा ——> 0.121 %
  • नागलंड ——> 0.22 %
 • भारतातीलप्रौढसाक्षरतेचे प्रमाण74.03 %असूनपुरुषसाक्षरता प्रमाण82.14 %तरमहिलासाक्षरता प्रमाण65.46 %आहे.
 • सर्वात जास्तपुरुषसाक्षरता प्रमाणकेरळ — 96.02 %राज्यात तरलक्षद्वीप — 96.11 %
 • सर्वात जास्त महिलासाक्षरता प्रमाणकेरळ — 91.98 %राज्यात तरलक्षद्वीप — 88.25 %
 • सर्वातकमी पुरुषसाक्षरता प्रमाणबिहार —- 73.89 %राज्यात तरदादर आणि नगर हवेली — 86.46 %
 • सर्वात कमी महिलासाक्षरता प्रमाणराजस्थान —–52.66 %राज्यात तरदादर आणि नगर हवेली —65.93 %
 • सर्वात जास्त साक्षरता दर असलेले राज्य
  • केरळ —–>93.31 %पुरुष —-96.02 %महिला —-91.98%
  • मिझोरम —–> 91.58 % पुरुष —- 93.72 % महिला —- 89.40 %
  • त्रिपुरा ——-> 87.75 % पुरुष —-92.18 % महिला —– 83.15 %
  • महाराष्ट्र ——>82.91 %पुरुष —89.82 %महिला —-75.48 %
 • सर्वात कमी साक्षरता असणारे राज्य
  • बिहार —–>63.82 %पुरुष —- 73.89 %महिला —–53.33 %
  • अरुणाचल प्रदेश ——> 66.95 % पुरुष —– 73.69 % महिला —- 59.57 %
  • राजस्थान —–> 67.06 % पुरुष —- 80.51 % महिला —– 75.48 %
 • सर्वात जास्त साक्षरता असणारे केंद्रशासित प्रदेश
  • लक्षद्वीप —->92.28 %पुरुष —-96.11 %महिला —-88.25 %
  • पुडुचेरी —–> 86.55 % पुरुष —– 92.12 % महिला —– 81.22 %
 • सर्वात कमी साक्षरता असणारे केंद्रशासित प्रदेश
  • दादर आणि नगर हवेली —–>77.65 %पुरुष —– 84.46 % महिला —–65.93 %
  • अंदमान आणि निकोबार बेट ——> 86.27 % पुरुष —– 90.11 % महिला —– 81.84 %
 • महिला साक्षरता वाढीचे प्रमाण – 11.8 %
 • पुरुष साक्षरता वाढीचे प्रमाण – 6.9 %
 • जागतिक प्रौढ साक्षरता प्रमाण(वय 15 पेक्षा अधिक) – 84 % (2010)
 • जागतिक युवक साक्षरता प्रमाण (वय 15 ते 24 ) – 89.6 % (2010)
 • भारतीय युवक साक्षरतेचे प्रमाण (वय 15 ते 24) – 81.1 % (2011)
See also Abhayaranya In Maharashtra - महाराष्ट्रातील अभयारण्ये माहिती

Leave a Comment