भूगोल भारत — भारतातील महत्वाची सरोवरे – Bhartachi Mahtwachi Saroware

भूगोल भारत — भारतातील महत्वाची सरोवरे – Bhartachi Mahtwachi Saroware

भूगोल भारत -- भारतातील महत्वाची सरोवरे - Bhartachi Mahtwachi Saroware

१) वूलर सरोवर = जम्मू – काश्मीर = भारतातील सर्वात मोठे गोड्या पाण्याचे सरोवर

२) दाल सरोवर = जम्मू – काश्मीर = श्रीनगर शहर या सरोवराच्या काठावर वसलेले आहे.

३) चिल्का सरोवर = ओडिशा = भारतातील सर्वात मोठे खा-या पाण्याचे सरोवर

४) लोणार सरोवर = महाराष्ट्र = उल्कापातामुळे निर्माण झालेले जगातील एकमेव सरोवर

५) हुसेनसागर सरोवर = आंध्रप्रदेश = गौतम बुद्धाचा सर्वात मोठा पुतळा हुसेनसागर येथे आहे.

६) सांबर सरोवर = राजस्थान = भारतातील सर्वाधिक खा-या पाण्याचे सरोवर
See also महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरिल शहरे

Leave a Comment