भूगोल – महाराष्ट्र Most IMP MCQ सर्व स्पर्धा परीक्षा

भूगोल – महाराष्ट्रMost IMP MCQ सर्व स्पर्धा परीक्षा

प्रश्न क्रं. 1. वर्धा जिल्हात ….. स्थित आहे ?
 • नवेगाव राष्ट्रीय उद्यान
 • ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प
 • बोर अभयारण्य
 • नागझिरा अभयारण्य
>>बोर अभयारण्य
प्रश्न क्रं 2. विशालगड किल्ला _____ जवळ आहे
 • लोणावळा
 • कोल्हापूर
 • गणपतीपुळे
 • या पैकी नाही
>>कोल्हापूर
प्रश्न क्रं. 3. कोणते शहर स्ट्रोबेरी कॅपिटल म्हणून ओळखले जाते ?
 • महाबळेश्वर
 • नाशिक
 • म्हैसूर
 • कोडाईकनाल
>>महाबळेश्वर
प्रश्न क्रं. 4. दरवर्षी मराठी भाषा दिवस म्हणून कोणता दिवस साजरा केला जातो ?
 • A. February 27
 • B. March 27
 • C. May 1
 • D. May 27
>>February 27
प्रश्न क्रं. 5 महाराष्ट्रात …… हवामान आहे ?
 • A. समशीतोष्ण
 • B. विषववृत्तय
 • C. भूमध्यसागरी
 • D . या पैकी नाही
>>समशीतोष्ण
प्रश्न क्रं. 6 राजमाची किल्ला _____ जवळ आहे?
 • लोणावळा
 • महाबळेश्वर
 • गणपतीपुळे
 • या पैकी नाही
>>लोणावळा
प्रश्न क्रं. 7 घोडजरी वन्यजीव अभयारण्य …. येथे आहे ?
 • 1. मुंबई
 • 2. चंद्रपुर
 • 3. भंडारा
 • 4. नाशिक
>>चंद्रपुर
प्रश्न क्रं. 8 महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध नृत्य कोणते ?
 • कथ्थक
 • लावणी
 • गर्भा
 • या पैकी नाही
>>लावणी
प्रश्न क्रं. 9 लेण्यांद्रीची गुहा महाराष्ट्रात … आहे
 • अ. औरंगाबाद
 • ब. जुन्नर
 • क. चंद्रपुर
 • ड. या पैकी नाही
>>जुन्नर
प्रश्न क्रं. 10 – १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्रात किती जिल्हे होते ?
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
>>26
प्रश्न क्रं. 11 –अजिंठा व वेरूळ लेण्या कोणत्या जिल्ह्यात आहेत?
 • पुणे
 • नाशिक
 • कोल्हापूर
 • औरंगाबाद
>>औरंगाबाद
प्रश्न क्रं. 12 – 2018 मध्ये … या युद्ध नौकेला स्मारकात बदलण्यात आले ?
 • INS VIRAT
 • INS VIKRANT
 • INS KHURKI
 • या पैकी नाही
>>INS VIRAT
प्रश्न क्रं. 13 –भारताच्या एकूण क्षेत्रफळापकी …… भाग महाराष्ट्राने व्यापलेला आहे?
 • 9.36 %
 • 8.36
 • 7.47
 • या पैकी नाही
>>9.36 %
प्रश्न क्रं. 14 – महाराष्ट्राचे राज्य फुल कोणते?
 • गुलाब
 • कमळ
 • मोठा बोंडारा
 • जास्वंद
>>मोठा बोंडारा
प्रश्न क्रं. 15 कोल्हापूर ते पणजी मार्गावर कोणते घाट आहे?
 • कुंभार्ली घाट
 • फोंडा घाट
 • आंबा घाट
 • थळ घाट
>>फोंडा घाट
प्रश्न क्रं. 16 सातमाला अजिंठा डोंगररांगांमुळे … व … नद्यांची खोरी वेगळी झाली.?
 • गोदावरी व तापी
 • भीमा व कृष्णा
 • गोदावरी व भीमा
 • या पैकी नाही
>>गोदावरी व तापी
प्रश्न क्रं. 17. महाराष्ट्रास लागून कोणत्या राज्याची सीमा सर्वात जास्त लांबआहे?.
 • गुजरात
 • मध्यप्रदेश
 • तेलंगणा
 • गोवा
>>मध्यप्रदेश
प्रश्न क्रं. 18 दगडी कोळश्याचा निकृष्ठ दर्जाचा प्रकार कोणता आहे?
 • लिग्नाईट
 • पिट
 • अन्थ्रेसाइट
 • या पैकी नाही
>>पिट
प्रश्न क्रं. 20. कृष्णेच्या खोऱ्यात ……. हे खनिज सापडते?
 • अॅल्युमिनियम
 • दगडी कोळसा
 • मॅग्नीज
 • बॉक्साइट
>>>बॉक्साइट
प्रश्न क्रं. 21.महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात एकही तालुका नाही ??
 • पुणे
 • मुंबई
 • ठाणे
 • मुंबई उपनगर
See also मराठी व्याकरण Marathi Vyakran-20 सराव प्रश्न

>>>मुंबई उपनगर

Leave a Comment