भूगोल — सूर्यमालिका प्रश्न उत्तरे – Bhugol Suryamalika Prashn Uttre


भूगोल — सूर्यमालिका प्रश्न उत्तरे – Bhugol Suryamalika Prashn Uttre

भूगोल -- सूर्यमालिका प्रश्न उत्तरे - Bhugil Suryamalika Prashn Uttre

1). सूर्यमालेतील सर्वात लहान ग्रह कोणता ?

बुध

2).सूर्यमालेतील सर्वात तेजस्वी ग्रह कोणता ?
शुक्र

3). सूर्यमालेतील सर्वात मोठा ग्रह कोणता ?
गुरू

4).कोणत्या ग्रहाला पहाट तारा असेही म्हणतात ?
शुक्र

5). जलग्रह म्हणून कोणत्या ग्रहाला ओळखले जाते ?
पृथ्वी

6). सजीव सृष्टी असलेला सूर्यमालेतील एकूण ग्रह कोणता ?
पृथ्वी

7). पृथ्वीच्या सर्वात जवळचा ग्रह कोणता ?
शुक्र

8). सूर्यमालेतील सर्वात जवळचा ग्रह कोणता ?
बुध

9). पृथ्वीच्या स्वतःभोवती फिरण्याच्या गतीस काय म्हणतात ?
परिवलन

10). पृथ्वीच्या सूर्याभोवती फिरण्याच्या गतीस काय म्हणतात ?
परिभ्रमण

11). सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण असलेला ग्रह कोणता ?
गुरू

12). सूर्यमालेतील सर्वात वेगवान ग्रह कोणता ?
बुध

13). सूर्यमालेतील सर्वात तप्त ग्रह कोणता ?
शुक्र

14).मंगळाच्या दोन उपग्रहांची नावे कोणती ?
फोबोज आणि डीमोज

15). कोणत्या ग्रहाला लाल ग्रह म्हणून ओळखले जाते ?
मंगळ

16).गुरु ग्रह पृथ्वीच्या तुलनेत किती पटीने मोठा आहे ?
1397
पटीने

17). कोणत्या ग्रहास वादळी ग्रह म्हणून ओळखले जाते ?
गुरू

18). सूर्यमालेतील सर्वात मोठा उपग्रह कोणता ?
टायटन

19).सूर्यमालेतील सर्वाधिक उपग्रह असलेला ग्रह कोणता ?
शनि

20). युरेनस ग्रह कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?
प्रजापती व वासव

21). गुरु ग्रह कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?
बृहस्पति

22). नेपच्यून ग्रह कोणत्या नावाने ओळखला जातो ?
वरून व हर्षल

23). नेपच्यून ग्रहावरील एक ऋतु किती वर्षाचा असतो ?
41
वर्ष

24).सूर्यमालेतील ग्रह व त्यांची उपग्रहांची संख्या ?
पृथ्वी- 01
मंगळ- 02
गुरु – 79
शनि – 82
युरेनस – 27
नेपच्यून – 14

25). सूर्यमालेतील कोणत्या ग्रहाला उपग्रह नाहीत ?
बुध व शुक्र

26). सूर्यमालेतील एकूण ग्रहांची संख्या किती आहे ?
आठ

27). सूर्याचे पृथ्वीपासूनचे अंतर किती आहे ?
14
कोटी 96 लाख Km

28). चंद्राचे पृथ्वीपासूनचे अंतर किती आहे ?
3
लाख 84 हजार Km

29).सूर्य किरणे पृथ्वीवर येण्यास किती वेळ लागतो ?
8
मि 20 सेकंद

30). चंद्रप्रकाश पृथ्वीवर पोहोचण्यास किती कालावधी लागतो ?
1.3
सेकंद

31).सूर्याच्या पृष्ठभागाचे तापमान किती आहे ?
6000⁰ C

32). चंद्रा प्रमाणेच कोणत्या ग्रहाच्या कला दिसून येतात ?
शुक्र

33). चंद्र रोज मागच्या दिवसापेक्षा किती मिनिटे उशिरा उगवतो ?
50
मिनिटे

34). ग्रहमालेतील सर्वात प्रकाशमान तारा कोणता ?
सायरस (श्वान) सूर्यापेक्षा 24 पटीने

35). सूर्यमालेतील कोणत्या एकमेव ग्रहावर वातावरण नाही ?
बुध

36). पृथ्वीवरून चंद्राचा किती टक्के पृष्ठभाग दिसतो ?
59 %

37). पृथ्वीच्या परिवलन कालावधी किती आहे ?
23
तास, 56 मिनिटे, 4 सेकंद

38). पृथ्वीच्या परिभ्रमणाचा कालावधी किती आहे ?
365
दिवस, 5 तास, 48 मिनिटे 54 सेकंद

39). पृथ्वीचा आकार कशा प्रकारचा आहे ?
ध्रुवा कडील बाजूस चपटी व विषुववृत्तलगत फुगीर

40). पृथ्वीचा परीक्षेत सर्वप्रथम कोणत्या संशोधकाने मोजला ?
एरॅटोस्थेनिस

41). युरेनस या ग्रहाचा शोध कोणत्या खगोल शास्त्रज्ञाने लावला ?
विल्यम हर्षल

42). नेपच्यून या ग्रहाचा शोध कोणत्या खगोल शास्त्रज्ञाने लावला ?
जॉन गेल

See also महत्त्वाचे 50 प्रश्न - 50 important mcq

Leave a Comment