मराठी व्याकरण – महत्वाचे प्रश्न उत्तरे

मराठी व्याकरण – महत्वाचे प्रश्न उत्तरे

पोलिस भरती / तलाठी भरती /MPSC / लिपिक / MIDC भर्ती 2020 करिता महत्वाचे सराव प्रश्न उत्तरे

1. इ हा स्वर कोणत्या प्रकारचा आहे ?

•1.दीर्घ
•2.र्‍हस्व
•3.सयुक्त
•4.या पैकी नाही


2. पंचमी चे विभक्ती प्रत्येय कोणते ?
•1.स ला ते
•2.ऊन हून
•3.त ई आ
•4.चा ची चे


3. मराठी भाषेची मूळ वर्ण संख्या किती आहे?
•१) ३५

•२) २०

•३) ४८

•४) ५०

4. अ, आ पासून ओ, औ पर्यंतच्या वर्णांना काय म्हणतात?

•१) वर्ण


•२) ध्वनी

•३) स्वर

•४) व्यंजन
5. ठीक, जीहा, हा, बराय, अच्छा हे कोणत्या अव्यव ची उदाहरण आहे ?

1. संमतीदर्शक
2. शोकदर्शक
3. हर्षदर्शक
6. प्रयोग ओळखा
•ते टरबूज खातात
1.कर्तरी
2.भावे
3.कर्मणी
7. ऐ, ओ, औ हे वर्ण कोणत्या प्रकारात मोडतात.


•१) ह्रस्व स्वर


•२) संयुक्त व्यंजन

•३) संयुक्त स्वर

•४) स्वर
8. वर्णमालेतील स्वतंत्र वर्ण कोणता?

•१) ह्


•२) अ

•३) ळ्

•४) ज्ञ्

9. भाषेचे प्रकार किती?
१) एक
२) दोन
३) तीन
४) चार
10. औ’ हा संयुक्त स्वर कोणत्या स्वरापासून बनलेला आहे.
१) अ + उ
२) आ + ऊ
३) आ + ई
४) आ + इAnswers :-

1. हस्व

2. ऊन हून

3. ४८

4. स्वर

5. संमतीदर्शक

6. कर्तरी

7. संयुक्त व्यंजन

8. ळ्

9. दोन

11. आ + ऊ


See also maharashtra Police Bharti Pariksha Imp Prashn Uttre 2021-22

Leave a Comment