महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे

महाराष्ट्रातील प्रमुख नद्या व त्यावरील धरणे

✅ धरण : नदी : जिल्हा

💧 भडारदरा : प्रवरा : अहमदनगर
💧 जायकवाडी : गोदावरी : औरंगाबाद
💧 गगापूर : गोदावरी : औरंगाबाद
💧 सिध्देश्वर : दक्षिणपूर्णा : हिंगोली
💧 यलदरी : दक्षिणपूर्णा : हिंगोली
💧 मोडकसागर : वैतरणा : ठाणे
💧 मळशी : मुळा : पुणे
💧 दारणा : दारणा : नाशिक
💧 माजलगाव : सिंदफणा : बीड
💧 बिंदुसरा : बिंदुसरा : बीड
💧 खडकवासला : मुठा : पुणे
💧 कोयना : कोयना : सातारा
💧 राधानगरी : भोगावती : कोल्हापूर .

See also Maharashtra New District : महाराष्ट्र नवीन जिल्हे - 22 नवीन प्रस्तावित महाराष्टातील जिल्हे संपूर्ण यादी पहा

Leave a Comment