महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2023‌ साठी आलेले अर्ज

महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा 2023‌ साठी आलेले अर्ज

✅Clerk – 82,511(जागा – 7035)

✅Tax asst – 7607(जागा – 468)

✅Excise – 70(जागा – 5)

✅Technical asst – 6(जागा – 1)

✔️लिपिक टंकलेखक 2023

✅एकूण जागा – 7035

✅Open General – 875

✅EWS General – 384

See also आरोग्य विभागात अर्ज सादर करण्यासाठी मिळाली मुदत वाढ

Leave a Comment