लोकसभा निवडणूका : निवडून आलेल्या महिलांची संख्या (१९५१ ते २०१९)

लोकसभा निवडणूका : निवडून आलेल्या महिलांची संख्या (१९५१ ते २०१९)

✔️लोकसभा निवडणूका : निवडून आलेल्या महिलांची संख्या (१९५१ ते २०१९)

👩 ०१ली : १९५१ : २२ महिला
👩 ०२री : १९५७ : २२ महिला
👩 ०३री : १९६२ : ३१ महिला
👩 ०४थी : १९६७ : २९ महिला
👩 ०५वी : १९७१ : २८ महिला
👩 ०६वी : १९७७ : १९ महिला
👩 ०७वी : १९८० : २८ महिला
👩 ०८वी : १९८४ : ४३ महिला
👩 ०९वी : १९८९ : २९ महिला
👩 १०वी : १९९१ : ३९ महिला
👩 ११वी : १९९६ : ४० महिला
👩 १२वी : १९९८ : ४३ महिला
👩 १३वी : १९९९ : ४९ महिला
👩 १४वी : २००४ : ४५ महिला
👩 १५वी : २००९ : ५९ महिला
👩 १६वी : २०१४ : ६६ महिला
👩 १७वी : २००९ : ७८ महिला .

See also भारताचे आतापर्यंतचे सर्व मुख्य निवडणूक आयुक्त

Leave a Comment