सरकारी नोकरी – MPSC महाराष्ट्र वन सेवा / कृषिसेवा / अभीयांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2021 जाहिरात

सरकारी नोकरी – MPSC महाराष्ट्र वन सेवा / कृषिसेवा / अभीयांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2021 जाहिरात

सरकारी नोकरी - MPSC महाराष्ट्र वन सेवा / कृषिसेवा / अभुयांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2021 जाहिरात

उपलब्ध जागा :- 588
परीक्षा :- वन सेवा / कृषिसेवा / अभुयांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा 2021
अहर्ता – सामंधित पदवी
फीज :- 294 मागास 394 अमागासवर्गीय
वय – 18/19/21 ते 38 वर्ष मागासवर्गीय – 43 वर्ष
जाहिरात पहा :- लिंक
APPLY – LINK
See also राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत चंद्रपूर येथे विविध भरती - NHM Chandrapur Recruitment 2022

Leave a Comment