सर्वोच्च न्यायालय कलमे – Supreme Court Important Articles

सर्वोच्च न्यायालय कलमे – Supreme Court Important Articles

success

  • 124 :-सर्वोच्च न्यायालय स्थापना
  • 125:-न्यायाधीश वेतन
  • 126:-प्रभारी सरन्यायाधीश नियुक्ती
  • 127:-हंगामी सरन्यायाधीश नियुक्ती
  • 128:-निवृत्त न्यायाधीश उपस्थिती
  • 129:-अभिलेख न्यायालय आहे
  • 130:-न्यायालय ठिकाण
  • 131:-प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र
  • 132:-पुनरविचार अधिकारक्षेत्र

See also Meesho App वरून घरी बसून मोबाईल वरून कमवा २०००० रुपये महिना

Leave a Comment