सामान्य ज्ञान GK — भारतीय राज्य घटनेत इतर देशाच्या घटनेतून घेतलेल्या गोष्टी

सामान्य ज्ञान GK — भारतीय राज्य घटनेत इतर देशाच्या घटनेतून घेतलेल्या गोष्टी

भारतीय राज्य घटनेत इतर देशाच्या घटनेतून घेतलेल्या गोष्टी

संसदीय शासन पद्धती : इंग्लंड

मार्गदर्शक तत्वे : आयर्लंड

मूलभूत हक्क : अमेरिका

न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य : अमेरिका

न्यायालय पुनर्विलोकन : अमेरिका

कायद्याचे अधिराज्य : इंग्लंड

सामूहिक जबाबदारीची तत्वे : इग्लंड

कायदा निर्मिती : इंग्लंड

लोकसभेचे सभापती पद : इंग्लंड

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन : ऑस्ट्रेलिया

संघराज्य पद्धत : कॅनडा

शेष अधिकार : कॅनडा

See also अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन माहिती

Leave a Comment