सोलापूर जिल्ह्यात अंगणवाडीत सेविका व मदतनीस पदाची भरती – Solapur Anganwadi Bharti 2023

सोलापूर अंगणवाडीत सेविका व मदतनीस पदाची भरती – Solapur Anganwadi Bharti 2023

सोलापूर जिल्ह्यात अंगणवाडीत सेविका व मदतनीस पदाची भरती - Solapur Anganwadi Bharti 2023

Post : NA

01) Angawadi Sevika :

Qualification :12th Pass

Age Limit :Age in between 18 to 35 years (40 Yrs for Widow)

Salary : Rs 8325

02) Madatnis :

Qualification :12th Pass

Age Limit :Age in between 18 to 35 years (40 Yrs for Widow)

Salary : Rs 4425

Job Location : Solapur

Last date to apply : 21st March 2023

Address for submit application :

सोलापूर (अक्कलकोट) साठी : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय (नागरी) प्रकल्प सोलापूर-३- अक्कलकोट Dr आंबेडकर हौसिंग सोसायटी, प्लांट न २, गडहिरे बिल्डिंग, दुसरा मजला, उजनी कॉलनी, आर्किटेक्टवर कॉलनी मार्ग, अंत्रोळीकर नगर जवळ, सिव्हिल लाइन सोलापूर – 413003

सोलापूर-पंढरपूर-बार्शी साठी : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय (नागरी प्रकल्प 1), महात्मा फुले भाजी मंडई सुपर दुसरा मजला, मुरारजी पेठ सोलापूर

पंढरपूर : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय नागरी प्रकल्प पंढरपूर, ४६४७/१३, गीता हौसिंग सोसायटी, मनीषा नगर, जुना कराड नाका, पंढरपूर जि. सोलापूर – 413304

सोलापूर महानगरपालिका : बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय (नागरी प्रकल्प 1), महात्मा फुले भाजी मंडई सुपर मार्केट दुसरा मजला, मुरारजी पेठ सोलापूर

Details Notification

See also सैन्य बेस कार्यशाळा खडकी पुणेत 325 जागा --Army Base Workshop Kirkee Pune Recruitment 2021

1 thought on “सोलापूर जिल्ह्यात अंगणवाडीत सेविका व मदतनीस पदाची भरती – Solapur Anganwadi Bharti 2023”

Leave a Comment