[500+] English sentence meaning in Marathi – नेहमी चे 100 इंग्लिश वाक्य मराठी अर्थ सहित

English sentence meaning in Marathi : Here we have share 500 common used English sentence with there meaning in Marathi.

common English sentences and their translations in Marathi

English sentence meaning in Marathi

 1. Hello – नमस्ते (Namaste)
 2. How are you? – तुम्ही कसे आहात?
 3. What is your name? – तुमचं नाव काय आहे?
 4. Where are you from? – तुम्ही कुठून आहात?
 5. I love you – माझं तुमचं प्रेम आहे
 6. Thank you – धन्यवाद
 7. Excuse me – क्षमा करा
 8. Sorry – माफ करा
 9. How much does it cost? – त्याचा किंमत किती आहे?
 10. Where is the restroom? – शौचालय कुठे आहे?

English sentence meaning in Marathi

 1. I’m fine – मला ठीक आहे
 2. What time is it? – किती वाजलं आहे?
 3. Where is the nearest bank? – जवळचा बँक कुठे आहे?
 4. Can you help me? – मला मदत करू शकता का?
 5. I don’t understand – मला समजलं नाही
 6. What is your phone number? – तुमचं फोन नंबर काय आहे?
 7. Where can I find a restaurant? – रेस्टॉरंट कुठे मिळेल?
 8. I’m hungry – मला भूक लागली आहे
 9. I’m tired – मला थकलं आहे
 10. Can you repeat that, please? – कृपया ती पुन्हा सांगा, का?
 11. Where is the nearest hospital? – जवळचा रुग्णालय कुठे आहे?
 12. What is your occupation? – तुमचा व्यवसाय काय आहे?
 13. I’m sorry for your loss. – तुमच्या नुकसानासाठी माफी मागतो
 14. Can you please speak more slowly? – कृपया थोडं धीरे बोला शकता का?
 15. What is the weather like today? – आज कसं मौसम आहे?
 16. Where can I find a taxi? – टॅक्सी कुठे मिळेल?
 17. I need help – मला मदत लागली आहे
 18. Congratulations! – अभिनंदन!
 19. Can you recommend a good restaurant? – एक चांगला रेस्टॉरंट सूचवा शकता का?
 20. What are your hobbies? – तुमच्या छंद काय आहेत?
 21. It was morning सकाळची वेळ होती.
 22. What should I do with it? मी याचे काय करू?
 23. It is easy to say but it’s difficult to do म्हणण्यासाठी ते सोपे आहे पण करण्यास कठीण आहे
 24. Go see for yourself. जा स्वतः जाऊन बघ.
 25. Don’t be scared. भिऊ नकोस.
 26. Why didn’t you call me up? तू मला फोन का केला नाहीस.
 27. It is doubtful whether he will come or not. तो येणार की नाही याबाबत शंकाच आहे.
 28. Get a cup of tea. एक कप चहा दे.
 29. Anyone can be a mistaken. कोणाकडून पण चूक होऊ शकते.
 30. Once in a while एखाद्यावेळेस.
 31. Don’t become lazy. आळशी बनू नको.
 32. Put on your pant तुझा पॅंट घालून घे
 33. What will you gain out of this? तुला यातून काय मिळणार आहे?
 34. He must also very worried. ते पण खुप परेशानी मध्ये असेल.
 35. Come to the point and tell me what to do. मुद्द्यावर ये आणि सांग मला काय करायचं ते.
 36. Is That so? असं आहे का
 37. Why are you so serious. तू एवढी गंभीर का आहेस.
 38. Don’t threaten me मला धमकी देऊ नकोस.
 39. Why are you looking so sad. तू आज इतका दुखी का दिसत आहे.
 40. Was it holiday yesterday? काल सुट्टी होती का
 41. It’s not a big deal for me ही माझ्यासाठी काही मोठी गोष्ट नाही.
 42. How can you do this ? तू असा कसे काय करू शकत.
 43. You kept me waiting for long time. तू मला खूप वेळ पर्यंत वाट पाहत ठेवली.
 44. He Has folled me त्याने मला मूर्ख बनवले आहे.
 45. Why did you get so angry. तुला इतका राग का आला
 46. It doesn’t matter whether it is day or night. रात्र असो का दिवस काही फरक पडत नाही.
 47. Don’t lie to me. माझ्यासोबत खोटे बोलू नको.
 48. Tell me more अजून सांगा.
 49. Are you mad पागल आहेस का.
 50. This is not the way to talk. ही बोलण्याची योग्य पद्धत नाही.
 51. Are you Deaf? बहिरा आहेस का ?
 52. come with me. माझ्याबरोबर चला.
 53. He is running after me. तो माझ्या मागे मागे फिरत आहे
 54. Who taught you to cook? तुला स्वयंपाक कोणी शिकवला?
 55. Anything could happen काही पण होऊ शकते.
 56. Who gave you permission to do all this तुला हे सर्व करण्याकरिता कोणी परवानगी दिली.
 57. You know what happened yesterday? तुला माहिती आहे काल काय झालं.
 58. Eat it as if it is were medicine. औषध समजून खाऊन घे.
 59. Because of her he got a smile on his face. तिच्यामुळे त्याच्या चेहऱ्यावर हास्य आले.
 60. Go upstairs, and see what your dog is doing ? वर जा, आणि पहा तुझा कुत्रा काय करत आहे?
 61. Don’t dare to lie. खोटे बोलण्याची हिंमत / धाडस करू नको.
 62. Don’t feel bad about his words. त्याच्या बोलण्याचे वाईट वाटून घेऊ नको.
 63. You wait here until he comes back तू येते थांब जोपर्यंत तो वापस येत नाही.
 64. She might be back any moment now. ती आता कोणत्याही क्षणी परत येऊ शकते.
 65. If possible, forget me होऊ शकेल, तर मला विसरून जा.
 66. Don’t take out your anger on me. तुझा राग माझ्यावर नको काढू.
 67. What brings you here ? तुमची कशी काय येणे झाले.
 68. I have been here since my childhood. मी माझ्या लहानपणापासून इथे आहे.
 69. I will return it to you on Sunday. मी तुला हे रविवारी वापस करून देईल.
 70. What would happen then?. तेव्हा / मग काय होईल.?
 71. She will do whatever I tell her. मी तिला जे सांगेन ते ती करेल.
 72. None of your business. हे तुझ्या कामाचे नाही.
 73. Are you free? तू रिकामा आहे का./तुझ्याकडे वेळ आहे का?
 74. I will come after few days. मी काही दिवसांनंतर वापस येईल.
 75. Not even a single penny is left. एक पैसाही उरला नाही.
 76. Don’t talk me again माझ्याशी पुन्हा बोलू नकोस.
 77. Keep it Up to yourself. ही गोष्ट तुमच्या पर्यंतच मर्यादित राहू दे.
 78. I got a pain in my leg. माझे पाय दुखू लागले आहे./माझे पाय दुखत आहे.
 79. I am turn 25 years old. आज मी पंचवीस वर्षाचा झालो आहे.
 80. Have you ever played football.? तू कधी फुटबॉल खेळला आहेस का?
 81. Even I don’t know that. हे तर मला पण माहित नव्हतं.
 82. I’m going to the supermarket. – मी सूपरमार्केटला जातो
 83. How far is the airport from here? – येथून विमानतळ किती आढळते?
 84. What time does the movie start? – चित्रपट कधी सुरू होतंय?
 85. I don’t know. – मला माहित नाही
 86. Can you help me find my way? – माझं मार्ग शोधायला मदत करू शकता का?
 87. I’m happy. – माझं आनंदी आहे
 88. What is the Wi-Fi password? – Wi-Fi पासवर्ड काय आहे?
 89. I’m looking for a job. – माझं कामासाठी शोधत आहे
 90. Can you please repeat that? – कृपया ती पुन्हा सांगा, का?
 91. I need to go now. – मला आता जायला लागेल
 92. What time is it? – आता किती वाजलं आहे?
 93. Where is the bathroom? – शौचालय कुठे आहे?
 94. I need help – मला मदतीची आवश्यकता आहे
 95. Can you help me? – तुम्ही माझी मदती करू शकता का?
 96. What is this? – हे काय आहे?
 97. How much does it cost? – ती किती आहे?
 98. I don’t understand – मला समजलं नाही
 99. Can you repeat that? – तुम्ही ती पुन्हा वाचू शकता का?
 100. What’s your phone number? – तुमच्या मोबाइलचा कोणता नंबर आहे?
 101. I’m lost – माझं खोआलं आहे
 102. Can you show me the way? – तुम्ही मला मार्ग दाखवू शकता का?
 103. What’s your favorite food? – तुमचं आवडतं खाणं काय आहे?
 104. I’m hungry – माझ्याला भूक लागली आहे
 105. I’m thirsty – माझ्याला प्यास लागली आहे
 106. It’s delicious – ते स्वादिष्ट आहे
 107. What’s your job? – तुमचं काम काय आहे?
 108. I work as a [Your Profession]. – माझं काम [तुमच्या व्यवसायाचे नाव] आहे.
 109. Where do you live? – तुम्ही कुठे राहता?
 110. I live in [Your City]. – माझं राहतो [तुमच्या शहरात].
 111. What’s your favorite movie? – तुमचं आवडतं चित्रपट कोणतं आहे?
 112. I like to travel – मला प्रवास करायला आवडतं
 113. Can you speak Marathi? – तुम्ही मराठी बोलू शकता का?
 114. How do you say “Hello” in Marathi? – “नमस्कार” मराठीत कसं म्हणतात?
 115. What’s the weather like today? – आज आबो कसो आहे?
 116. Where can I buy tickets? – मला कागदपत्री कुठून विकत घेऊ शकतो?
 117. How far is it? – ती किती दूर आहे?
 118. Can you recommend a good restaurant? – तुम्ही एक चांगला खाणायला सुचवू शकता का?
 119. I don’t like spicy food – मला तीव्र खाणार सोडलेलं आहे
 120. How much is this? – हे किती आहे?
 121. What’s your favorite color? – तुमचं आवडतं रंग कोणतं आहे?
 122. I need a doctor – मला एक डॉक्टरची आवश्यकता आहे
 123. How do I get to the airport? – मी विमानतळाक तुम्हाला कसं पोहोचावं?
 124. Can you help me find a hotel? – तुम्ही मला हॉटेल शोधायला मदती करू शकता का?
 125. What’s the time now? – आत्ताच वेळ किती झाली?
 126. How was your day? – तुमचं आजचा दिवस कसा गेला?
 127. I have a headache – माझ्याला तोंडाच्या दुखाची आवश्यकता आहे
 128. Do you have any recommendations? – तुम्हाला काही सुचवू शकता का?
 129. How much does a ticket cost? – एका कागदपत्राची किती किमत आहे?
 130. Can I have the bill, please? – कृपया बिल द्या
 131. What’s your favorite book? – तुमचं आवडतं पुस्तक कोणतं आहे?
 132. I’m here on vacation – माझ्याकडून उपासाच्या उद्यानात आहे
 133. What do you do for fun? – तुम्ही आनंद साधण्यासाठी काय करता?
 134. Where is the nearest ATM? – सबसे निकटतम एटीएम कुठे आहे?
 135. Can you recommend a good movie? – तुम्ही एक चांगला चित्रपट सुचवू शकता का? )
 136. What’s the date today? – आजची तारीख काय आहे?
 137. I’m feeling tired – माझ्याला थकलायला वाटतंय
 138. Can I have a glass of water? – मला पाण्याचं एक ग्लास द्या शकता का?
 139. What’s your favorite sport? – तुमचं आवडतं खेळ कोणतं आहे?
 140. How do I get to [Place Name]? – मी [स्थानाचं नाव] कसं पोहोचावं?
 141. Do you have any children? – तुम्हाला कुठल्या आवडत्या आहेत का?
 142. What’s your favorite season? – तुमचं आवडतं ऋतू कोणतं आहे?
 143. I’m a student – माझं विद्यार्थी आहे
 144. Can you recommend a good place to visit? – तुम्ही एक चांगलं दर्शनीय स्थान सुचवू शकता का?
 145. I like music – मला संगीत आवडतो
 146. How long will it take? – ती किती वेळ लागेल?
 147. I don’t have any plans – माझ्याकडून कोणतीही योजना नाही
 148. What’s your favorite animal? – तुमचं आवडतं प्राणी कोणतं आहे?
 149. I’m lost in translation – मला भाषांतरात गुम झालं आहे
 150. Can you recommend a good book to read? – तुम्ही एक चांगलं पुस्तक वाचायला सुचवू शकता का?
 151. Where can I find a taxi? – मी कुठल्या टॅक्सीला सापडू शकतो?
 152. How much is the room per night? – एक रात्रीसाठी किती किमती आहे?
 153. I’m excited – माझ्याला आवडतं आहे
 154. What’s your favorite place in the world? – तुमचं आवडतं जगातलं स्थान कोणतं आहे?
 155. I need a break – मला आराम आवश्यक आहे
 156. Can I have some more? – मला थोडक्यात अधिक द्या शकता का?
 157. What’s your dream job? – तुमचं स्वप्न काम कोणतं आहे?
 158. I’m looking for a gift – माझ्याकडून एक उपहार शोधत आहे
 159. What’s your favorite song? – तुमचं आवडतं गाणं कोणतं आहे?
 160. I can’t wait – माझ्याला थांबू शकता नाही
 161. How do you like your coffee? – तुम्हाला तुमची कॉफी कसी आवडते?
 162. What’s your favorite holiday? – तुमचं आवडतं सुट्टी कोणतती आहे?
 163. I need a vacation – मला विश्रांतीची आवश्यकता आहे
 164. How do I get to the train station? – मी रेल्वे स्थानकाक कसं पोहोचावं?
 165. What’s your favorite dessert? – तुमचं आवडतं मिठाई कोणतं आहे?
 166. I need a map – मला नकाशा पाहिजे
 167. How’s your family? – तुमचा कुटुंब कसा आहे?
 168. What’s your favorite drink? – तुमचं आवडतं पेण्याचं पाणी कोणतं आहे?
 169. I don’t like rainy days – मला पाऊस येणार्या दिवसांचं आवडत नाही
 170. How do you spend your weekends? – तुम्ही तुमच्या आठवड्यात कसं व्यतिरिक्त करता?
 171. I’m looking for a job – माझ्याकडून कोणताही काम शोधत आहे
 172. What’s your favorite hobby? – तुमचं आवडतं खेळ कोणतं आहे?

Leave a Comment