74 वी घटनादुरूस्ती

74 वी घटनादुरूस्ती

कलम – 243 P – व्याख्या.

कलम – 243 Q – नगरपालिकांचे घटक व स्तर.

कलम – 243 R – नगरपालिकांची रचना.

कलम – 243 S – वार्ड समित्यांची रचना आणि मांडणी.

कलम – 243 T – अनुसूचीत जात जमाती साठी राखीव जागा.

कलम – 243 U – नगरपालिकांचा कालावधी.

कलम – 243 V – सदस्यांची अपात्रता.

कलम – 243 W – नगरपालिकाचा हक्क व जबाबदर्‍या.

कलम – 243 X – कर बसवण्याचे आधिकार व वित्तव्यवस्था.

कलम – 243 Y – वित्त आयोगाचा आर्थिक परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी प्रस्थापना .

कलम – 243 Z – नगरपालिकेच्या हिशेबांचे लेखापरीक्षण.

कलम – 243 ZA – नगरपालिकांच्या निवडणुका

कलम – 243 ZB – केंद्रशासित प्रदेशांना नगरपालिका कायदा .

कलम – 243 ZC – विशिष्ट प्रदेशांना नगरपालिका कायदा लागू न करणे.

कलम – 243 ZD – जिल्हा नियोजनासाठी समिति.

कलम – 243 ZE – मेट्रोपोलीटन विकासासाठी समिति.

कलम – 243 ZF – नगरपालिका सबंधित विद्यमान कायदा व तरतुदी चालू ठेवण्यासाठी.

कलम – 243 ZG – नगरपालिका निवडणूकात कोर्टाच्या हस्तक्षेपास मनाई.

See also प्री पेमेंट कर्ज फेडणे किती फायदेशीर जाणून घ्या । Pre Payment Loan Benefit

Leave a Comment