Bonafide Certificate Application In Marathi – बोनाफाईड प्रमाणपत्र नमूना अर्ज

बोनाफाईड प्रमाणपत्र हे संस्था, शाळा किंवा प्राधिकरणाद्वारे जारी केलेले अधिकृत दस्तऐवज आहे जे प्रमाणित करते की एखादी व्यक्ती विशिष्ट ठिकाण किंवा संस्थेशी संबंधित आहे आणि ती वैध सदस्य म्हणून गणली जाते. प्रमाणपत्र ओळख पत्ता पुरावा म्हणून काम करते.

बोनाफाईड प्रमाणपत्राचे उपयोग :

शैक्षणिक उद्देश: बोनाफाईड प्रमाणपत्राचा वापर अनेकदा शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश, शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज आणि शैक्षणिक कर्ज मिळवण्यासाठी शैक्षणिक हेतूंसाठी केला जातो.

रोजगार उद्देश: बोनाफाईड प्रमाणपत्र रोजगाराच्या उद्देशाने ओळख, नागरिकत्व आणि पत्त्याचा पुरावा म्हणून वापरला जातो. संभाव्य कर्मचाऱ्याची ओळख आणि पत्ता पडताळण्यासाठी नियोक्ते बोनाफाईड प्रमाणपत्र मागू शकतात.

सरकारी योजना: एलपीजी सबसिडी, शिष्यवृत्ती योजना आणि गृहनिर्माण योजना यासारख्या विविध सरकारी योजना आणि सबसिडी मिळविण्यासाठी बोनाफाईड प्रमाणपत्र देखील वापरले जाते.

ओळख पुरावा: बोनाफाईड प्रमाणपत्र ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र आणि पासपोर्ट मिळवणे यासारख्या विविध कारणांसाठी ओळख पुरावा म्हणून काम करू शकते.

Bonafide Certificate Application In Marathi – बोनाफाईड प्रमाणपत्र नमूना अर्ज

Bonafide Certificate Application In Marathi - बोनाफाईड प्रमाणपत्र नमूना अर्ज

मराठीत बोनाफाईड प्रमाणपत्राचे अर्ज कसे करावे याबाबत येथे पाच उदाहरण दिलेले आहेत:

१. कॉलेज प्रवेशासाठी:

पत्रक्रम: श्रीमान/श्रीमती/कक्षाध्यक्ष, [कॉलेजाचं नाव], [पत्ता]

विषय: बोनाफाईड प्रमाणपत्र मिळण्याबाबत

प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षेच्या परिणामांनुसार मी [कॉलेज नाव/पाठ्यक्रम नाव] या संस्थेत प्रवेश घेण्यात आलो आहे. प्रवेशासाठी [पाठ्यक्रम नाव/कॉलेज नाव] या संस्थेने माझ्याकडून बोनाफाईड प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे.

कृपया माझ्यासाठी प्रमाणपत्र जलद जारी करण्यास सहाय्य करावे. खालील माहिती आवश्यक आहेत:

 • अर्जदाराचं नाव:
 • अर्जदाराचा पत्ता:
 • अर्जदाराचा संपर्क नंबर:
 • अर्जदाराची जन्मतारीख:
 • अर्जदाराचे शैक्षणिक पात्रता (उदा. एसएससी, एचएससी इत्यादी):
 • शेवटच्या गेल्या संस्थेचं नाव आणि त्याचे वर्ष अर्ज केलेले:
 • प्रमाणपत्राच्या उद्देशासाठी:

आपल्याच्या सहाय्यासाठी धन्यवाद.

आपला,

[तुमचं नाव]

नोकरीसाठी बोनाफाइड सर्टिफिकेट

रोजगारासाठी बोनाफाईड प्रमाणपत्र हे अधिकृत दस्तऐवज आहे जे एखाद्या व्यक्तीची ओळख, पत्ता आणि नागरिकत्व प्रमाणित करते आणि ती व्यक्ती एखाद्या विशिष्ट संस्थेची किंवा संस्थेची वैध सदस्य असल्याचा पुरावा म्हणून काम करते. संभाव्य कर्मचार्‍याची ओळख आणि पत्ता सत्यापित करण्यासाठी नियुक्ती प्रक्रियेदरम्यान नियोक्त्यांना हे प्रमाणपत्र आवश्यक असते

See also Swa Ghoshna Patra Marathi PDF

रोजगारासाठी बोनाफाईड प्रमाणपत्रामध्ये समाविष्ट केलेले काही तपशील येथे आहेत: कर्मचाऱ्याचे नाव: प्रमाणपत्रात कर्मचाऱ्याचे नाव असावे.

पदनाम: प्रमाणपत्रात नोकरीचे शीर्षक किंवा कर्मचाऱ्याच्या पदाचा उल्लेख असावा.

नियुक्ती होण्याची तारीख: प्रमाणपत्रामध्ये कर्मचारी कोणत्या तारखेला संस्थेत सामील झाला याचा उल्लेख असावा.

पत्ता: प्रमाणपत्रामध्ये कर्मचाऱ्याचा निवासी पत्ता समाविष्ट असावा.

प्रमाणपत्राचा उद्देश: प्रमाणपत्रात स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे की ते रोजगाराच्या उद्देशाने जारी केले जात आहे.

जारी करणार्‍या प्राधिकरणाची स्वाक्षरी: प्रमाणपत्रावर अधिकृत व्यक्ती किंवा संस्थेच्या अधिकार्‍याची स्वाक्षरी असावी.

Sample Format Bonafide for Job

[जाहिरातीचे हेडलाइन]

तारीख: [सर्टिफिकेट जाहिर करण्याची तारीख]

ज्यांच्यावर संबंध असेल त्यांच्यासाठी,

याची पुष्टी करण्यात येते की [कर्मचारीचे पूर्ण नाव] दिनांक [जॉईनिंगची तारीख] पासून [संस्थेचे नाव] मध्ये नोकरी करीत आहे. त्यांनी आता आमच्यासह [कामचे नाव] पदावर काम करीत आहेत.

जसे की आमच्या रेकॉर्डमध्ये आहे, कर्मचारीचा वसतीचा पत्ता [पत्त्याचा पूर्ण पत्ता व पिनकोड] आहे. आम्ही पुष्टी करतो की आमच्या रेकॉर्डमध्ये असलेली माहिती खरी आणि बिंबिस्त आहे.

हे सर्टिफिकेट केवळ नोकरीसाठीच्या उद्देशाने जाहिर केलेले आहे.

हस्ताक्षर:

[प्राधिकारीचं नाव]

[पद]

[संस्थेचे नाव]

शिष्यवृत्ती अर्जासाठी बोनफाईड प्रमाणपत्र :

प्रती,

प्राचार्य/विभाग प्रमुख,

[शाळा/कॉलेज/संस्थेचे नाव], [पत्ता]

विषय: बोनाफाईड प्रमाणपत्रासाठी विनंती आदरणीय

आदरणीय सर/मॅडम,

शिष्यवृत्ती अर्जासाठी संस्थेकडून बोनाफाईड प्रमाणपत्राची विनंती करण्यासाठी मी हे पत्र लिहित आहे. प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक तपशील खाली नमूद केले आहेत:

 • अर्जदाराचे नाव:
 • अर्जदाराचा पत्ता:
 • अर्जदाराचा संपर्क क्रमांक:
 • अर्जदाराची जन्मतारीख:
 • अर्जदाराची शैक्षणिक पात्रता (उदा. SSC, HSC, इ.):
 • बोनाफाईड प्रमाणपत्राचा उद्देश:

मी तुम्हाला विनंती करतो की, मला लवकरात लवकर बोनाफाईड प्रमाणपत्र द्यावे. तुमच्या मदतीबद्दल धन्यवाद.

आपले नम्र,

[तुमचे नाव]

Bonafide For Scholarship Application:

To, The Principal/Head of Department, [Name of School/College/Institution], [Address]

Subject: Request for Bonafide Certificate

Respected Sir/Madam,

I am writing this letter to request a bonafide certificate from your esteemed institution for scholarship application. The details required for the certificate are mentioned below:

See also Caste Validity Documents In Marathi PDF - जात वैधता प्रमाणपत्र करिता लागणारे कागदपत्र

Name of Applicant: Address of Applicant: Contact Number of Applicant: Date of Birth of Applicant: Educational Qualification of Applicant (e.g., SSC, HSC, etc.): Name of the last attended institution and year of passing: Purpose of Bonafide Certificate:

I kindly request you to issue me the bonafide certificate at the earliest. Thank you for your kind assistance.

Yours sincerely, [Your Name]

Bonafide Application Sample For Bus Pass In Marathi

प्रिय 
महोदय / महोदया,

मी [इयत्ता/इयत्ता] मध्ये शिकत असलेला [संस्थेचे नाव] विद्यार्थी आहे. मला संस्थेत माझ्या दैनंदिन प्रवासासाठी बस पाससाठी अर्ज करणे आवश्यक आहे. या संदर्भात, मी तुम्हाला विनंती करतो की मी संस्थेत शिकत असून एक प्रामाणिक विद्यार्थी आहे म्हणून मला बोनाफाईड प्रमाणपत्र मला प्रदान करावे.

आपला विश्वासू 
नाव व सही 

Bonafide Application Sample For Bus Pass In English

Dear Sir/Madam,

I am a student of [Name of the Institution] studying in [Class/Standard]. I need to apply for a bus pass for my daily commute to the institution. In this regard, I request you to kindly provide me with a bonafide certificate stating that I am a bonafide student of the institution.

The details of the certificate required for the bus pass are as follows:

Name of the Student: [Your Name]

Name of the Institution: [Name of the Institution]

Class/Standard: [Your Class/Standard]

Academic Year: [Academic Year]

Attendance Record: [Percentage/Number of days present]

I kindly request you to provide me with the bonafide certificate at the earliest so that I can apply for the bus pass without any further delay. I have attached all the necessary documents required for the same.

Thank you for your consideration and assistance.

See also Mahadbt Scholarship Pratidnya Patra Download Pdf - महाडीबीटी घोषणा पत्र पीडीएफ

Yours sincerely,

[Your Name]

Leave a Comment