Jerman Seaford Dogs Price India 2023 | जर्मन शेफर्ड की कीमत – jerman seaford dog puppy

Jerman Seaford Dogs Price India 2023 | जर्मन शेफर्ड की कीमत - jerman seaford dog puppy

Best Answer – jerman seaford dog puppy : The German Shepherd dog, also known as the Alsatian, is a breed that originated in Germany in the late 19th century. They were originally bred to work as herding and guarding dogs but have since been used in various capacities, including as police and military dogs, service … Read more

विदेशी कुत्र्यांचा खर्च किती असतो

Photo 1695701690914

शहरी भागात नव्याने पाळीव कुत्र्यांचा छंद जोपासला जातो विदेशी प्रजातीच्या कुत्र्यांना हजारो रुपये मोजून घरी आणले जात आहे त्याला एखाद्या कुटुंबातील सदस्याप्रमाणे वाढवले जाते यामध्ये प्रामुख्याने लॅब्राडोर जर्मन शेफर्ड गोल्डन रिट्रीवर असा पाळण्याकडे कल वाढला आहे यामागे मोठी आर्थिक उलाढाल ही आहे साधारणतः इंडॉग पाडण्यासाठी किमान अडीच हजार रुपये महिन्याला खर्च येतो तर विदेशी कुत्र्यांचा … Read more

Animals and their babies names in English PDF

Animals and their babies names in English PDF

Animals and their babies names in English PDF All types of animals name with there babies name list given here Animals and their babies names in English Domestic Animals baby names Wild Animals baby names Marine Mammals with baby names Birds and Their Babies Names Animals and their babies names in English PDF

German shepherds Price 2023 – जर्मन शेफर्ड की कीमत

Jerman Seaford Dogs Price India 2023 | जर्मन शेफर्ड की कीमत - jerman seaford dog puppy

Best Answer – German shepherds Price 2023 – जर्मन शेफर्ड की कीमत: The German Shepherd dog, also known as the Alsatian, is a breed that originated in Germany in the late 19th century. They were originally bred to work as herding and guarding dogs but have since been used in various capacities, including as police … Read more

ऑक्टोपस संपूर्ण माहिती – Octopus information marathi

octopus Information in Marathi

ऑक्टोपस ऑक्टोपोडा गणातला आठ बाहू असलेला सागरी प्राणी. ऑक्टोपस वंशाच्या लहानमोठ्या ५० जाती आहेत. लहानात लहान २·५ सेंमी. व मोठ्यात मोठी ९·७ मी. असते. ऑक्टोपस उथळ त्याचप्रमाणे खोल पाण्यातही राहातो. शरीर वाटोळे, पिशवीसारखे असून डोके मोठे असते. डोक्यावर मोठे डोळे आणि मुखाभोवती आठ आकुंचनशील बाहू असतात. ते बुडापाशी पातळ त्वचेने एकमेकांना जोडलेले असतात. सगळे बाहू … Read more

[100] Fish Names In English and Marathi

fish name

Fish Names In English and Marathi : नमस्कार मित्रानो आजच्या लेखात आपण 100+ फिश / मासोळी चे नावे आपण पाहत आहोत . आपणास फिश चे काही नाव माहिती असेल पण त्यांचे इंग्रजी नाव माहिती नसेल म्हणून आम्ही आपणास येथे मदत करत आहोत. Fish Names In English and Marathi Angel Fish अंजेल फिश Cat Fish मांजर … Read more

500+ Dogs Name In Hindi – डॉग के पॉपुलर नेम

डॉग के बहोत पॉपुलर नाम आज हम जानेगे। डॉग का पॉपुलर नाम जो अक्सर unique नाम दिये है । Dogs Name In Hindi Female dog 50 name indian doggy ke naam 100 डॉग नेम हिन्दी –

20 Sea animals Name | 20 Water Animal Names In English – Hindi – Water animals Name

20 Water Animal Names In English – Hindi : यहाँ हिंदी और इंग्लिश में water animal के नाम हिंदी में इंग्लिश में फोटो के साथ दे रहे है . सभी समुद्र या पानी में रहने वाले प्राणी के यह नाम आपको पता होना चाहिए 20 Water Animal Names In English – Hindi 10 Water Animals … Read more

Top 15 Parrot Price In India In 2023

Top 15 Parrot Price In India In 2023 : The “parrot” refers to a group of colorful, intelligent birds that are known for their ability to mimic human speech and sounds. There are numerous parrot species, each with unique characteristics, sizes, and price ranges. Parrot prices vary greatly depending on the species, age, coloration, health, … Read more