समाज सुधारक – डॉ बाबासाहेब आंबेडकर (१८९१-१९५६)

समाज सुधारक – डॉ बाबासाहेब आंबेडकर (१८९१-१९५६) ◾️ जन्म : १४ एप्रील १८९१◾️ मत्यू : ०६ डिसेंबर १९५६◾️ पर्ण नाव : भीमराव रामजी सकपाळ-आंबेडकर◾️ वडील :रामजी मालोजी सकपाळ◾️ आई : भीमाबाई सकपाळ◾️ पत्नी : रमाबाई आंबेडकर◾️ जन्मस्थान : महू ◾️१९२२ मध्ये “पॉब्लेम ऑफ रुपी’ अर्थशास्त्रावरील महत्वपूर्ण ग्रंथ लिहील्यामुळे लंडन विद्यापीठाने D.S.C. पदवी प्राप्त. 🔰 डॉ. … Read more