विज्ञान विषयातील महत्वाची सूत्रे – General Science Formula Marathi

विज्ञान विषयातील अतिशय महत्वाची formula येथे उपलब्ध करून देत आहे . सर्व परीक्षेत आपणास हे सूत्र उपयोगी पडतील . अधिक अभ्यास विषयक लेख साठी फक्त – https://marathijobs.in विज्ञान विषयातील महत्वाची सूत्रे – General Science Formula Marathi सरासरी चाल = कापलेले एकूण अंतर (s) / लागलेला एकूण वेळ (t) त्वरण = अंतिम वेग (v) – सुरवातीचा … Read more

सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | GENERAL SCIENCE QUIZ MARATHI

सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे : नमस्कार , मित्रांनो आज आपल्यासाठी अतिशय महत्वाची सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे येथे आम्ही घेऊन आलो आहे . तरीही आपण सर्व प्रश्न सोडवावी लागेल आपणास उत्तर पण दिसेल . अशी बरेच प्रश्न सर्व विषयाचे तुम्हाला आपल्या वेबसाइट https://marathijobs.in/ उपलब्ध आहे व परीक्षे नुसार जसे तलाठी पोलीस जिल्हा परिषद एमपीएससी रेल्वे बँक … Read more

सामान्य विज्ञान – शास्त्रीय उपकरणे व वापर – General Science

सामान्य विज्ञान – शास्त्रीय उपकरणे व वापर – General Science ्टेथोस्कोप – हृदयाची स्पंदने वा ठोके मोजण्याकरिता. • सेस्मोग्राफ – भूकंपाची तीव्रता व मूलस्थान यांची नोंद करण्याकरिता. • फोटोमीटर – प्रकाशाची तीव्रता मोजण्याकरिता. • हायग्रोमीटर – हवेतील दमटपणा मोजणारे उपकरण. • हायड्रोमीटर – द्रव पदार्थाचे जडत्व मोजणारे उपकरण. • हायड्रोफोन – पाण्याखाली ध्वनीची आंदोलने मोजणारे … Read more

सामान्य विज्ञान महत्वाचे प्रश्न उत्तरे – General Science Question Answers Marathi

 सामान्य विज्ञान महत्वाचे प्रश्न उत्तरे – General Science Question Answers Marathi नील क्रांती शी संबंधित सर्वोच्च योजना कोणती? – KY– PMKSY– RPVY– IDMF >> IDMF International Co-operative Alliance चे प्रादेशिक कार्यालय भारतात कोठे आहे? – दिल्ली– हैद्राबाद– बेंगलोर– लखनौ >> दिल्ली खालीलपैकी कोणत्या वर्षी औद्योगिक धोरण जाहीर झालेले … Read more

General Science MCQ | सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे मराठी

सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे – सर्व स्पर्धा परीक्षा करिता वारंवार येणारे सामान्य विज्ञान चे महत्वाचे प्रश्न उत्तरे उपलब्ध करून देत आहोत . General Science MCQ सर्व परीक्षेत असतो जसे MPSC तलाठी SSC RRB खालील प्रश्न परीक्षेस अनुसरून टाकण्यात आले आहे. General Science MCQ || सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे मराठी || प्रश्न क्रं. 1. हवेत जर … Read more

जीवनसत्वे व त्याचे स्त्रोत – Vitamins and Its Source

जीवनसत्वे व त्याचे स्त्रोत – Vitamins and Its Source सर फ्रेडीरिक गॉवलॅड हॉपकिन नावाच्या शास्त्रज्ञाने जिवनसत्वाचा शोध लावला. सजीवांना या पोषणतत्वाची सूक्ष्म प्रमाणात गरज असली तरी, त्याच्या अभावी होणार्‍या आजाराची परिणामता फार मोठी आहे. आपल्याला खालील जिवनसत्वाची गरज असते. 1. जिवनसत्व – अ शास्त्रीय नांव – रेटीनॉल उपयोग – डोळे व त्वचा … Read more