राज्य उत्पादन शुल्क अभ्यासक्रम 2023

राज्य उत्पादन शुल्क अभ्यासक्रम 2023 राज्य उrत्पादन शुल्क जवान :-  मैदानी चाचणी एकूण 80 गुणाची होणार ✅️ खालीलपैकी तीन इव्हेंट आहे :-  1.5 की.मी धावणे  100 मीटर धावणे  गोळा फेक ✅️ 1.5 किमी धावणे – 30 गुण  1.5 किलो मीटर साठी 30 गुण 5 मीनीट 30 सेकंद मध्ये पूर्ण करावे … Read more

सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट-क व गट-ड अभ्यासक्रम – Arogya vibhag bharti exam syllabus Group C & D 2023

सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट-क व गट-ड अभ्यासक्रम – Arogya vibhag bharti exam syllabus Group C & D 2023

पनवेल महानगर पालिका Syllabus 2023 PDF Download

पनवेल महानगर पालिका Syllabus 2023 PDF Download – मित्रांनो सर्व पदांची syllabus pdf येथे देत आहे . पनवेल महानगर पालिका Syllabus 2023 PDF Download

आरोग्य सेवक पुरुष अभ्यासक्रम

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आरोग्य सेवक पुरुष या जिल्हा परिषद भरती मध्ये 100 प्रश्नांचा व दोनशे गुणांचा पेपर असणार आहे ज्यामध्ये 15 प्रश्न आहे मराठी व्याकरण 15 प्रश्न इंग्रजी 15 प्रश्न बुद्धिमत्ता अंग गणित व पंधरा प्रश्न सामान्य ज्ञान या विषयावर असणार आहे तसेच 40 प्रश्न हे तांत्रिक आरोग्य सेवक पुरुष यावरती असणार आहे प्रत्येक प्रश्नाला … Read more

3rd grade syllabus 2023 in hindi pdf download

3rd grade syllabus 2023 in hindi pdf download 1 – Written Exam2 – Document Verification. New Rajasthan 3rd Grade Teacher Syllabus Level 1 & Level 2 Part or Level Link Level 1 Syllabus Click Here Level 2 Syllabus Click Here Rajasthan 3rd Grade Teacher Level 1 Syllabus Exam Pattern (Class 1 to 5) Part Subject … Read more