राज्य उत्पादन शुल्क अभ्यासक्रम 2023

राज्य उत्पादन शुल्क अभ्यासक्रम 2023 राज्य उrत्पादन शुल्क जवान :-  मैदानी चाचणी एकूण 80 गुणाची होणार ✅️ खालीलपैकी तीन इव्हेंट आहे :-  1.5 की.मी धावणे  100 मीटर धावणे  गोळा फेक ✅️ 1.5 किमी धावणे – 30 गुण  1.5 किलो मीटर साठी 30 गुण 5 मीनीट 30 सेकंद मध्ये पूर्ण करावे … Read more

सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट-क व गट-ड अभ्यासक्रम – Arogya vibhag bharti exam syllabus Group C & D 2023

सार्वजनिक आरोग्य विभाग गट-क व गट-ड अभ्यासक्रम – Arogya vibhag bharti exam syllabus Group C & D 2023

पनवेल महानगर पालिका Syllabus 2023 PDF Download

पनवेल महानगर पालिका Syllabus 2023 PDF Download – मित्रांनो सर्व पदांची syllabus pdf येथे देत आहे . पनवेल महानगर पालिका Syllabus 2023 PDF Download

आरोग्य सेवक पुरुष अभ्यासक्रम

नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आरोग्य सेवक पुरुष या जिल्हा परिषद भरती मध्ये 100 प्रश्नांचा व दोनशे गुणांचा पेपर असणार आहे ज्यामध्ये 15 प्रश्न आहे मराठी व्याकरण 15 प्रश्न इंग्रजी 15 प्रश्न बुद्धिमत्ता अंग गणित व पंधरा प्रश्न सामान्य ज्ञान या विषयावर असणार आहे तसेच 40 प्रश्न हे तांत्रिक आरोग्य सेवक पुरुष यावरती असणार आहे प्रत्येक प्रश्नाला … Read more

3rd grade syllabus 2023 in hindi pdf download

3rd grade syllabus 2023 in hindi pdf download 1 – Written Exam2 – Document Verification. New Rajasthan 3rd Grade Teacher Syllabus Level 1 & Level 2 Part or Level Link Level 1 Syllabus Click Here Level 2 Syllabus Click Here Rajasthan 3rd Grade Teacher Level 1 Syllabus Exam Pattern (Class 1 to 5) Part Subject … Read more

आरोग्य सेवक अभ्यासक्रम 2023

आरोग्य सेवक अभ्यासक्रम 2023

आरोग्य सेवक अभ्यासक्रम 2023 – नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आरोग्य सेवक करिता आपणास येथे अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देत आहे आरोग्य सेवक मध्ये आपणास पुढील विषय अभ्यासायचे आहे त्यामध्ये मराठी व्याकरण इंग्रजी व्याकरण सामान्य ज्ञान तसेच बुद्धिमापन चाचणी व राहिलेले 40 प्रश्न हे तांत्रिक प्रश्न असणार आहे त्याला 80 गुण असणार आहे सविस्तर सिल्याबस व परीक्षा पद्धत … Read more

kar nirdharan syllabus in marathi – कर निर्धारक Syllabus २०२३

kar nirdharan syllabus in marathi करनिर्धारक पेपर 01 Syllabus Marathi – सर्वसामन्य शब्द संग्रह , म्हणी , वाक्यप्रचार , उतारा , व्याकरण English: Common Vocabulary,Sentence Structure, Grammar, letter and e-mail writing Use of Idioms and phrases & their meaning and comprehension of passage. Indian History with special reference to Maharashtra Indian Geography with special reference … Read more