Cognisable Offence Meaning in Marathi

cognisable offence meaning in marathi – मराठीत अर्थ उदाहरण सहित

>> दखलपात्र गुन्हा

>> दखल घेण्याजोगा गुन्हा

उदाहरण – Example

A boy had stolen a bicycle from the neighbor’s child’s yard. The police arrested him, and eventually, an investigation into the cognisable offence was initiated.

शेजारच्या अंगणातून सायकल मुलाने चोरली होती. पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि अखेरीस, दखलपात्र गुन्ह्याचा तपास सुरू झाला.

non cognizable offence meaning in Marathi

>> अदखलपात्र गुन्हा

Non-cognizable offences are those crimes for which a police officer cannot arrest the accused without a warrant, and an investigation cannot be initiated without the permission of a court.

अशा प्रकारच्या गुन्हात पोलिस अटक करू शकत नाही कारण पक्के सबूत नसतात व अटक वॉरेंट नसते.

उदाहरण –

“दोन लोकांमध्ये किरकोळ वाद झाला, परंतु तो शारीरिक मारामारीत वाढला नाही किंवा सार्वजनिक सुरक्षेला तत्काळ धोका निर्माण झाला नाही. तथापि, एका व्यक्तीने या प्रकरणाची पोलिसांकडे तक्रार करण्याचे ठरवले. अशा प्रकरणांमध्ये, जेथे गुन्हा नॉन-कॉग्निझेबल आहे, पोलीस कोणालाही अटक करू शकत नाही किंवा पोलीस अधिकारी किंवा न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास सुरू करू शकत नाही.”

See also लगट समानार्थी शब्द मराठी

Leave a Comment