COMPUTER -संगणक – महत्वाचे 20 प्रश्न उत्तरे // इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी प्रश्न उत्तरे

COMPUTER -संगणक – महत्वाचे 20 प्रश्न उत्तरे // इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी प्रश्न उत्तरे

नमस्कार मित्रांनो , मी विशाल कासट आपले मराठी जॉब्स या educational वेबसाइट वर आपले हार्दिक स्वागत करतो , आजच्या लेखा मध्ये मी आपणास 20 महत्वाचे संगणक व इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी या विषयाशी समानधित वारंवार परिषेत विचारले जाणारे प्रश्न उत्तरे घेणार आहे , तरीही मित्रांनो हा लेख आवडला तर नक्की सर्व educational ग्रुप वर शेअर करा .

संगणक - महत्वाचे 20 प्रश्न उत्तरे // इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी प्रश्न उत्तरे

प्रश्न 01 >> ……. हे संगणकाचे वैशिष्ट्य नाही ?

1. अधिक वेग

2. अचूकता

3. कामातील विविधता

4. कामाचा कंटाळा

उत्तर >> कामाचा कंटाळा

प्रश्न 02 >> DTP चे पूर्ण रूप सांगा?

1. Disk top Programming

2. Desk Tech Programming

3. Desk Top Publishing

4. None

उत्तर >> 03

प्रश्न 03 >> CAD चे पूर्ण रूप काय ?

1. common aid of Design

2. Computer Aided Design

3. Computer Automatic Design

4. Computer Animation Design

उत्तर >> Computer Aided Design

प्रश्न 04 >> LCD म्हणजे …

1. Latest Computer Display

2. Large Compact Dispaly

3. Liquid Crystal Display

4. Long Crystal Display

उत्तर >> Liquid Crystal Display

प्रश्न 05 >> कम्प्युटर हे …. साधन आहे

1. electronic

2. mechanical

3. इलेक्ट्रिकल

4. टेक्निकल

उत्तर >> electronic

प्रश्न 06 >> SMS चे पूर्ण रूप काय आहे ?

1. Simple massage Service

2. Single Massage Service

3. Short Massage Service

4. Similar Mail Service

उत्तर >> Short Massage Service

प्रश्न 07 >> OHP म्हणजे …..

1. ओवर हेड प्रॉजेक्टर

2. ओवर हँड प्रॉजेक्टर

3. ओवेल हँड प्रोटेक्टोर

4 oracle हेड प्रॉजेक्टर

उत्तर >> ओवर हेड प्रॉजेक्टर

See also Police Bharti Exam Questions 2021 || पोलीस भरती प्रश्न उत्तरे 2021 ||

प्रश्न 08 >> ICT चे पूर्ण रूप सांगा

1. Institute of computer technology

2. Information Communication Technology

3. Indian Computer Technique

4. Industrial Communication Technology

उत्तर >> Information Communication Technology

प्रश्न 09 >> gui -जीयूआय चे पूर्ण रूप ओळखा ?

1. graphical user interface

2. great user interact

3. global user interface

4. graphical use internet

उत्तर >>