जिल्हा न्यायालय भरती 2023 – संपूर्ण नोटिफिकेशन

जिल्हा न्यायालय भरती 2023 – संपूर्ण नोटिफिकेशन

अहर्ता –

शिपाई – 7 वी पास

कानिस्थ लिपिक – पदवी व इंग्लिश 40 किवा मराठी 30 टायपिंग प्रमाणपत्र

लखुलेखक – पदवी व लघु लेखन इग्रजी 100 व मराठी 80 व टायपिंग 30 मराठी व 40 इंग्लिश

जिल्हा न्यायालय भरती 2023 - संपूर्ण नोटिफिकेशन
image 2
image 3

अर्ज शुल्क – खुला 1000 रु व मागास – 900 रु

नोटिफिकेशन पहा – लिंक

English Advertisementnew

Marathi Advertisementnew

अर्ज सादर करा – लिंक

See also ahamadnagar bharti anganwadi sevika madatnis 2023

Leave a Comment