विज्ञान विषयातील महत्वाची सूत्रे – General Science Formula Marathi

विज्ञान विषयातील अतिशय महत्वाची formula येथे उपलब्ध करून देत आहे . सर्व परीक्षेत आपणास हे सूत्र उपयोगी पडतील . अधिक अभ्यास विषयक लेख साठी फक्त – https://marathijobs.in

विज्ञान विषयातील महत्वाची सूत्रे – General Science Formula Marathi

विषयातील महत्वाची सूत्रे
 • सरासरी चाल = कापलेले एकूण अंतर (s) / लागलेला एकूण वेळ (t)
 • त्वरण = अंतिम वेग (v) – सुरवातीचा वेग (u) / लागलेला वेळ (t)
 • बल = वस्तुमान * त्वरण
 • गतिज ऊर्जा = 1/2mv2
 • स्थितीज ऊर्जा = mgh
 • आरशाचे सूत्र = 1/आरशापासून वस्तूचे अंतर(u) + 1/आरशापासून प्रतिमेचे अंतर(v) = 1/नाभीय अंतर (f) = 2/ वक्रता त्रिजा
 • वाहनाचा रोध (R) = विभवांतर (V) / विद्युतधारा (I)
 • समुद्राची खोली = ध्वनीचा पाण्यातील वेग * कालावधी / 2
 • ध्वनीचा वेग = अंतर / वेळ
 • पदार्थाने शोषलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील वाढ
 • पदार्थाने गमावलेली उष्णता = पदार्थाचे वस्तुमान * विशिष्ट उष्माधारकता * तापमानातील घट
 • उष्णता विनिमयाचे तत्व = उष्ण वस्तूने गमावलेली उष्णता = थंड वस्तूने ग्रहण केलेली उष्णता
 • विशालन (m) = प्रतिमेचा आकार (q) / वस्तूचा आकार (p) = -v/u
 • सममूल्यभार = रेणूवस्तूमान / आम्लारिधर्मता
 • प्रसामान्यता (N) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / ग्रॅम सममूल्यभार * लीटरमधील आकारमान
 • रेणुता (M) = द्रव्याचे ग्रॅम मधील वजन / द्राव्याचे रेणूवस्तूमान * लीटरमधील आकारमान
 • प्रसामान्यता समीकरण = आम्लद्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान = आम्लरी द्रावणाची प्रसामान्यता * आकारमान
 • द्राव्याचे एक लीटर मधील वजन = प्रसामान्यता * ग्रॅम सममूल्यभार
 • दोन बिंदूमधील विभवांतर = कार्य / प्रभार
 • विद्युतधारा = विद्युतप्रभार / काळ
 • ओहमचा नियम = I = V / R
 • विद्युतप्रभार = विद्युतधारा * काल
 • कार्य = विभवांतर * विद्युतप्रभार

अधिक लेख वाचा

सामान्य विज्ञान प्रश्न उत्तरे | GENERAL SCIENCE QUIZ MARATHI

सारांश –

आपणास हे सामान्य विज्ञान चे सूत्र फोर्मुले आवडले असतील तर शेअर करा .

See also प्रमुख नद्या व त्यांची उगमस्थाने - Important Rivers

Leave a Comment