GK – सामान्यज्ञान मराठी

GK – सामान्यज्ञान POLITY राज्यशास्त्र

GK - सामान्यज्ञान POLITY

◆ ग्रामपंचायतीचा प्रशासकीय प्रमुख – ग्रामसेवक

◆ ग्रामपंचायतीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – सरपंच

◆ ग्रामपंचायतीचा सचिव – ग्रामसेवक

◆ ग्रामसभेचे अध्यक्षस्थान – सरपंच

◆ सरपंचाच्या अनुपस्थित – उपसरपंच

◆ पंचायत समितीच्या प्रशासकीय प्रमुख – गटविकास अधिकारी

◆ पंचायत समितीचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – सभापती

◆ पंचायत समितीचे सचिव – गटविकास अधिकारी

◆ पंचायत समितीच्या स्थायी समितीचा पदसिद्ध सचिव – BDO

◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष – पं. समितीचे उपसभापती

◆ सरपंच समितीचे पदसिद्ध सचिव – विस्तार अधिकारी

◆ जिल्हा परिषदेचे प्रशासकीय प्रमुख – CEO

◆ जिल्हा परिषदेचे वास्तू कार्यकारी प्रमुख – जि. प. अध्यक्ष

◆ जिल्हा परिषदेचे पदसिद्ध सचिव – Dy. CEO

◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध अध्यक्ष – जि. प. अध्यक्ष

◆ जि. प. स्थायी समिती पदसिद्ध सचिव – Dy. CEO

◆ जिल्हा आमसभेचे अध्यक्ष – पालकमंत्री

◆ जिल्हा आमसभेचे सचिव – जिल्हाधिकारी

◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे अध्यक्ष – पालकमंत्री

◆ जिल्हा नियोजन व विकास मंडळाचे सचिव – जिल्हाधिकारी

◆ नगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख – मुख्याधिकारी

◆ नगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – नगराध्यक्ष

◆ नगरपालिकेचा पदसिद्ध सचिव – मुख्याधिकारी

◆ महानगरपालिकेचा प्रशासकीय प्रमुख – आयुक्त

◆ महानगरपालिकेचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख – महापौर

◆ महानगरपालिकेचा सचिव – आयुक्त

See also GK Samanya Gyan Marathi - पदे व राजीनामा कोणाकडे देऊ शकतो

Leave a Comment