गुरुत्वाकर्षण PYQ – प्रश्न उत्तरे

गुरुत्वाकर्षण PYQ – प्रश्न उत्तरे

पृथ्वीच्या कोणत्या ठिकाणी गुरुत्वाकर्षण नाही

उत्तर व दक्षिण ध्रुव

विषुववृत्त

समुद्राच्या पृष्ठभागावर

पृथ्वीचा केंद्र भाग

>> पृथ्वीचा केंद्र भाग

पृथ्वीचे वस्तुमान किती आहे?

6*10^25 किलो

6*10^24 किलो

6*11^24 किलो

>> 6*10^24 किलो

75 किलोच्या व्यक्तीचे वजन चंद्रावर किती असेल ? g= 1.63 m/s2

मातेकडून 23 व पिताकडून 23

मातेकडून 22 व पिताकडून 23

मातेकडून 23 व पिताकडून 22

>> 122.25 (weight = 75*1.63)

विश्वातील दोन वस्तूंमधील गुरुत्वाकर्षण बल खालीलपैकी कशावर अवलंबून नाही

वस्तूंमधील अंतर

वस्तूच्या वस्तूमानाची बेरीज

गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक

त्यांच्या वस्तुमानाचा गुणाकार

>> वस्तूच्या वस्तूमानाची बेरीज

वस्तूचे संपूर्ण वजन कोणत्या बिंदूवर कार्य करते?

गुरुत्वाकर्षण बिंदू

केंद्र केंद्रबिंदू

मध्यबिन्दु

>> केंद्र केंद्रबिंदू

CGS मध्ये वैश्विक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक चे मूल्य काय?

6.67*10^-8

6.67*10^-11

7.67*10^-11

>> 6.67*10^-8

गुरुत्वाकर्षणाचा शोध कोणी लावला?

आयझॅक न्यूटन

केपलर

गॅलिलिओ

>> आयझॅक न्यूटन

ग्रहाची कक्षा ही लंब वर्तुळाकार असून सूर्य त्या कक्षेच्या नाभीवर असतो हा नियम कोणी दिला

न्यूटन

केपलर

गॅलेलियो

>> केपलर चा पहिला नियम

विश्वातील प्रत्येक वस्तू इतर वस्तूला ठराविक बलाने आकर्षित करत असते व हे बल एकमेकांना आकर्षित करणाऱ्या वस्तूच्या वस्तुमानाच्या गुणाकाराशी समानुपाती आणि त्यामधील अंतराच्या वर्गाशी व्यस्तानुपाती असते असे कोणी सिद्धांत मांडले

न्यूटन

केपलर

गॅलेलियो

>>योग्य उत्तर न्यूटन चा हा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा सिद्धांत होय

वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक चे एकक कोणते?

nm^2/kg^2

nm/kg

>> nm^2/kg^2

वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक चे मूल्य सर्वप्रथम कोणी मांडले

आयझॅक न्यूटन

केपलर

गॅलिलिओ

हेनरी कावेण्डीश

>>हेनरी कावेण्डीश

SI प्रणालीत वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक G किती आहे

6.673*10^-11

6.673*10^-8

6.673*10^-9

6.673*10^-11

वर्तुळाकार कक्षेत फिरणाऱ्या कोणत्याही वस्तूवर वर्तुळाच्या केंद्राच्या दिशेने बल प्रयुक्त होत असते या बलास काय म्हणतात?

See also पर्यावरण / Environment Important प्रश्न /उत्तरे

केंद्रीय बल

अभीकेंद्री

बल गुरुत्वीय बल

>>अभीकेंद्री

SI पद्धतीमध्ये बलाचे एकक कोणते

न्यूटन

मीटर

डाइन

>> न्यूटन

सीजीएस पद्धतीमध्ये बलाचे एकक ?

न्यूटन

मीटर

डाइन

>> डाइन

पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सरासरी गुरुत्वीय बल किती आहे?

9.81 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर

8.81 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर

7.81 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर

>>9.81 मीटर पर सेकंद स्क्वेअर

पृथ्वीच्या आत जात असताना खोलीनुसार गुरुत्वीय बलाचे मूल्य चे मूल्य होईल

कमी होईल

जास्त होईल

स्थिर राहील

>>कमी होईल

पृथ्वीच्या वर जात असताना गुरुत्वीय बलाचे मूल्य चे मूल्य होईल

कमी होईल

जास्त होईल

स्थिर राहील

>>कमी होईल

दगड व कागद एका सोबत जमिनीवर कोठे पडतील ?

पृथ्वीवर

चंद्रावर

निर्वात पोकळीत

>>निर्वात पोकळीत

टायके ब्राहे यांचे कार्य पुढे कोणी नेले ?

•आयझॅक न्यूटन

•केपलर

•गॅलिलिओ

•हेनरी कावेण्डीश

Leave a Comment