संपूर्ण गुरुचरित्र मराठी pdf | Guru Charitra Marathi pdf

संपूर्ण गुरुचरित्र – guru charitra book in marathi pdf : गुरुचरित्र फ्री pdf येथे आपण हे बुक pdf download करू शकता . गुरु माऊली आपणास आशीर्वाद देवो.

संपूर्ण गुरुचरित्र मराठी pdf | Guru Charitra Marathi pdf

संपूर्ण गुरुचरित्र - guru charitra book in marathi pdf

संपूर्ण गुरुचरित्र

बघून आलो यास्तव कैटाळनि फार मीच या गुरु में, । होमचे चिसकी तुमि काठी गज गुरु का त्याग करते.॥ गुरु म्हणती मुनिसी, दैनंदिनी जेबि दुग्ध तूप हुनी। प्रश्न मया भ्रम को, तैसा मतिमंद युद्ध तूं पशुची.॥

अपशकुन फार परासी छेदुनियाँ दुर्जन बनासा, रे।। तैसा अर्थ त्या गुनि सांगसि गुरुदोष तो जना सारे. ॥ चूलीत मळ विसर्जुनि लावितसे बोल पूर्वकर्मा, तैसा तूं द्वेषुनि गुरु म्हणसी ज्ञानोपदेश कर बातें,॥

केली ज्ञानप्रकाश गुरु निंदक पापिया होती । गुरुसेवामुकताची कोणास हि न करखे तुला हो, ती. ॥ गान नाणुनि गुल्लोपा भावें सेवा करीत जो गुरुवी। सकळाभीऐ पावे; घे वास्तव, तुज कथेस सांगु, रुची. ॥

द्वारारी धीम्यऋषी तस्छिष्चे क्र्य, तयासम तिषे ते । गुरु तृषा करुनिते ऽखिङ विद्या जाहले सुमति बेते. ॥ अरुगी, उपमन्यु दुजा, वेद श्रय, शुक्रपेशी सुंदर ते,। औन नेची तयांचे गा! उपमा चावल्यास सेस, रतें. ॥

निशिदिन ते जप शिष्ये गुरुदेव भावभक्तिने करिती। त्यांचे पहाचया मन धौम्य गुरू छळते अनेक किती ॥ उपमन्यूदर मोठे यास्तव लागेचि बहुत भक्ष्य । मंदमती म्हणउनि गुरु चावी घेतो रक्त॥

बनते वेदी गुरुपदी दावण्या तथा प्रचित, । गोधन रक्षी म्हणजे उपाय गुरु यात अप हा ‘राचत, ॥ गुं बेनी ी मे दो मित्र जतय उदया। चित्ति हो सकती यह वा मा म्हणोनि थे या ।सांगे तो मग सकळही गुरु पासी शिष्य लिये ना. ॥

शिष्य म्हणे, ‘हूय बेळा मिक्षा मी करित चिपमामी हो I। पहिली देउनि सदनों शमवी मलुनि देवी छुवा सी हो। ॥ पुनिया मन गुरु तो सांग मागू नकोचि मिक्षा हो।।

सावध आणि तरी, रे! द्विज पीडिसि, द्विज करीन शिक्षा हो मागू नको म्हणे गुरु मिक्षा म्हणवोनि मैगता रोही। शमन क्षुधा कराया कोठे मग तो न ल्याख थारही.॥

जापि मुनि तपि क्षुचेर्ने विसरति तें जप, तप, रम्, बयान, होती शिष्य भुकेने पीडुनियाँ होय बक् मान्यान्ह. I॥ तो पाहे तनूचे करितां स्तनपान यस फेस गळे । जात व्यर्थ म्हणोनी प्राशी मग शिष्य बेर्नुचे सगळे, ॥

नित्प क्रम या परिचा आले तो होय पुष्ट शरिराने। चरवी मानुस, घाली मोदुनि बढ़ वृक्ष, वोर्ने करी रानी, ॥ अवलोकुगि गुरु मग तो पुष्ट कसा होसि हैं विचारीत ।

लेखकपरशुराम- Parshuram
भाषामराठी
एकूण पृष्ठे318
Pdf साइज़40.7 MB
Categoryजीवनचरित्र(Biography)

संपूर्ण गुरुचरित्र मराठी pdf – Guru Charitra Marathi pdf download

Download link –>>> Link

See also महाकाल स्तोत्र

Leave a Comment