Hmm Marathi Meaning – Hmm चा मराठीत अर्थ पहा

Hmm Meaning Marathi – Hmm चा मराठीत अर्थ : मित्रानो आपण नेहमी पाहतो सोशल मेडिया वर hmm लिहतात परंतु याचा नेमका काय आर्थ आहे ते माहिती नसते म्हणूनच येथे आपणास संपूर्ण माहिती अर्था सहित देत आहे.

Hmm Marathi Meaning – Hmm चा मराठीत अर्थ पहा

Hmm Marathi Meaning – Hmm चा मराठीत अर्थ पहा

hmm ka full form

  • ठीक,
  • हुंकारी भरने,
  • होय,
  • आहे,
  • ठीक आहे,
  • तुम्ही काय बोललात याचा विचार

हुंकारी भरने – इंग्लिश मध्ये काय म्हणतात?

  • Hmm / हम्म

Pronunciation –

Pronunciation in English – ‘hmm‘ हम्म

मराठीत उच्चार in Marathi – हम्म

Synonyms Hmm

hmm Synonyms in marathiहो होय ठीक
hmm Synonyms in Englishok yes yah

Antonyms Hmm

hmm Antonyms in marathiनाही
hmm Antonyms in Englishnope , No ,Not

Hmm Sentence Example – उदाहरण

Hmm, that’s really strangeहो, हे खरोखर विचित्र आहे
Hmm, he is goodहोय, तो चांगला आहे
Hmm, that’s a damn good question.होय , हा प्रश्न खूप चांगला आहे
Hmm, I’m not sure, what do you think?होय, मला खात्री नाही, तुम्हाला काय वाटते?
Hmm, that’s good, they seem well suited.हो, ते चांगले आहे, ते योग्य वाटतात.

hmm in हिन्दी

हां ठीक है

Hmm चे उदाहरण वाक्य ?

Hmm, he is good

Hmm चे मराठीत अर्थ काय होतो

हुंकारी भरने
होय,
आहे,
ठीक आहे,
तुम्ही काय बोललात याचा विचा

See also kitchen utensils name in English and Hindi

Leave a Comment