Krushi Sevak Online Apply Link 2023 – कृषि सेवक ऑनलाइन अप्लाय लिंक @krishi.maharashtra.gov.in

Krushi Sevak Oline Apply Link 2023 – कृषि सेवक ऑनलाइन अप्लाय लिंक

कृषिसेवक 2023 Open (General)
जागांचा आराखडा
1) ठाणे – 47
2) नागपूर – 36
3) कोल्हापूर – 36
4) नाशिक – 31
5)अमरावती – 31
6) लातूर – 24
7) औरंगाबाद – 16
8) पुणे – 1

कृषिसेवक 2023 OBC (General)
जागांचा आराखडा

1) नागपूर – 34
2) कोल्हापूर – 22
3) पुणे – 21
4) औरंगाबाद – 18
5) नाशिक – 15
6) लातूर – 15
7) ठाणे – 12
8) अमरावती – 4

कृषिसेवक 2023 EWS (General)
जागांचा आराखडा
1) अमरावती – 13
2) ठाणे – 11
3) नागपूर – 11
4) नाशिक – 10
5) औरंगाबाद – 9
6) कोल्हापूर – 7
7) पुणे – 6
8) लातूर -5

कृषिसेवक 2023 Sc (General)
जागांचा आराखडा

1) नागपूर – 16
2) पुणे – 14
3) नाशिक – 10
4) औरंगाबाद – 7
5) ठाणे – 6
6) अमरावती – 4
7)कोल्हापूर – 4
8)लातूर – 1

कृषिसेवक कृषि विभाग open Female जागा
१)नागपूर – 40
२)ठाणे – 37
३)कोल्हापूर – 32
४)अमरावती – 29
५)नाशिक – 28
६)लातूर – 23
७)औरंगाबाद – 15
८)पुणे – 8

कृषिसेवक कृषि विभाग OBC Female (जागा)
1) नागपूर – 33
2) कोल्हापूर -21
3)पुणे – 20
4) औरंगाबाद – 17
5) नाशिक – 13
6) लातूर – 13
7) ठाणे – 10
8) अमरावती – 2

कृषिसेवक कृषि विभाग EWS Female (जागा)
1) अमरावती – 13
2) नागपूर – 12
3) ठाणे – 9
4) कोल्हापूर – 8
5) नाशिक – 8
6) औरंगाबाद – 7
7) लातूर – 6
8) पुणे -5

कृषिसेवक कृषि विभाग SC (Female)
1) नागपूर – 16
2) पुणे – 16
3) नाशिक – 9
4) औरंगाबाद – 8
5) ठाणे – 6
6) कोल्हापूर – 4
7) लातूर – 2
8) अमरावती – 2

https://krishi.maharashtra.gov.in/

Krushi Sevak Oline Apply Link 2023 – कृषि सेवक ऑनलाइन अप्लाय लिंक

https://krishi.maharashtra.gov.in/

कृषीसेवक Registration सुरु…

कालावधी – 14 September to 3 October

अर्ज करण्यासाठी वेबसाईट 14 सप्टेंबर पासून…

Link :-
https://krishi.maharashtra.gov.in/

Link :-
https://ibpsonline.ibps.in/camaug23/

कृषि सेवक चे पूर्ण माहिती व नोटिफिकेशन पहा —

Leave a Comment