कोंकण कृषि विद्यापीठा विविध पदांची भर्ती झाली सुरू वेतन 44,000/- Dr.Balasaheb Konkan Krushi Vidyapeeth Dapoli Ratnagiri Bharti

कोंकण कृषि विद्यापीठा विविध पदांची भर्ती झाली सुरू वेतन 44,000/- Dr.Balasaheb Konkan Krushi Vidyapeeth Dapoli Ratnagiri Bharti – अधिक महिती https://marathijobs.in

उपलब्ध पदे – 38

पद –

 1. वरिष्ठ संशोधन विद्यार्थी – 04
 2. क्षेत्र सहाय्यक – 04
 3. कृषि चालक/ मशीन ऑपरेटर – 02
 4. चालक – 02
 5. लेखापाल सह लिपिक/ संगणक ऑपरेटर – 02
 6. अन्न सुरक्षा दल सदस्य – 24

शैक्षणिक अहर्ता :

 1. M.Sc Agri/ B.Sc Agri, MBA MS-CIT.
 2. B.Sc Agri / or Diploma in Agriculture and MS-CIT
 3. अ) 08 वी पास , ट्रॅकटर चलविण्याच्या सक्षम प्राधिकार्याने दिलेला परवाना किंवा ब) इयत्ता 04 थी पास व ट्रेक्टर चालविण्याचा प्राधिकार्याने दिलेला परवण्यासह 05 वर्षाचा ट्रेक्टर चलविण्याचा अनुभव किंवा क) या विद्यापीठात सेवेत ट्रेक्टर चालक म्हणून तात्पुरत्या / रोजंदारी स्वरूपात काम करीत असलेल्यासाठी 10 वर्षे किंवा त्याहून जास्त अनुभव
 4. अ) इयत्ता 08 वी पास जड वाहन चालविण्याचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला परवाना किंवा ब) इयत्ता ४ थी पास व जड वाहन चालविण्याचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला परवान्यासह ५ वर्षाचा जड वाहन चालविण्याचा अनुभव किंवा क) या विद्यापीठात सेवेत वाहनचालक म्हणून तात्पुरत्या / रोजंदारी स्वरुपात काम करित असलेल्यासाठी १० वर्षे किंवा त्याहून जास्त अनुभव, तसेच जड वाहन चालविण्याचा सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेला परवाना.
 5. B.Com / B.Sc/B.A., Marathi, English Typing, MS-CIT. Preference should be given to the experienced candidate
 6. इयत्ता ४ थी पास, शेतीमध्ये काम करण्याचा अनुभव असणे आवश्यक, यंत्रसामुग्रीविषयी ज्ञान तसेच चांदा ते बांदा या योजनेअंतर्गत भात पिकाच्या यांत्रिकीकरणासाठी अन्न सुरक्षा दल स्थापन करणे या योजनेत काम केले असल्यास प्राधान्य.

वेतन :

 1. रु. 44,000/-
 2. रु. 29,000/-
 3. रु. 22,000/-
 4. रु. 22,000/-
 5. रु. 22,000/-
 6. प्रति दिन रु.300/- पारिश्रमिक मानधन

वय : अमागास 38 वर्षे , मगासवर्ग 43 वर्षे

See also पेंच व्याघ्र प्रकल्प नागपूर मध्ये विविध पद भरती सुरू

नेमणुकिचा प्रकार : कंत्राटी

अधिकृत जाहिरात pdf

अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक : 26 जून 2023

अधिकृत वेबसाइट

Leave a Comment