लगट समानार्थी शब्द मराठी

लगट समानार्थी शब्द मराठी मध्ये जाणून घेऊया उदाहरण सहित

लगट समानार्थी शब्द मराठी

>> जवळीक

>> चिपकणे

>> अंगाशी चिपकने

>> चिपकु व्यक्ति

>>मागे पडणे

>> आसक्त

उदाहरण –

>> तो नुसता माझ्या अंगाशी लगट करतो

See also घोड्याची मराठी माहिती - Horse Information in Marathi

Leave a Comment