महाराष्ट्र केसरी विजेते यादी 2023 पर्यंत सर्व

आतापर्यंतचे महाराष्ट्र केसरी जिंकलेले पैलवान

1) पैलवान दिनकर दहय़ारी (औरंगाबाद, 1961)

2) पैलवान भगवान मोरे (धुळे, 1962)

3) पैलवान गणपतराव खेडकर (अमरावती, 1964)

4) पैलवान गणपतराव खेडकर (नाशिक, 1965)

5) पैलवान दीनानाथ सिंग (मुंबई, 1966)

6) पैलवान चंबा मुतनाळ (खामगाव, 1976)

7) पैलवान चंबा मुतनाळ (नागपूर, 1968)

8) पैलवान हरिश्चंद्र बिराजदार (लातूर, 1969)

9) पैलवान दादू चौगुले (पुणे, 1070)

10) पैलवान दादू चौगुले (अलिबाग, 1071)

11) पैलवान लक्ष्मण वडार (कोल्हापूर, 1972)

12) पैलवान लक्ष्मण वडार (अकोला, 1973)

13) पैलवान युवराज पाटील (ठाणे, 1974)

14) पैलवान रघुनाथ पवार (चंद्रपूर, 1975)

15) पैलवान हिरामण बनकर (अकलूज, 1976)

16) पैलवान आप्पासाहेब कदम (मुंबई, 1978)

17) पैलवान शिवाजीराव पाचपुते (नाशिक, 1979)

18) पैलवान इस्माईल शेख (खोपोली, 1980)

19) पैलवान बापू लोखंडे (नागपूर, 1981)

20) पैलवान संभाजी पाटील (बीड, 1982)

21) पैलवान सरदार खुशहाल (पुणे, 1983)

22) पैलवान नामदेव मोळे (सांगली, 1984)

23) पैलवान विष्णूजी जोशीलकर (पिंपरी चिंचवड, 1985)

24) पैलवान गुलाब बर्डे (सोलापूर, 1986)

25) पैलवान तानाजी बनकर (नागपूर, 1987)

26) पैलवान रावसाहेब मगर (सोलापूर, 1988)

27) पैलवान आप्पालाल शेख (सोलापूर, 1992)

28) पैलवान उदयराज जाधव (पुणे, 1993)

29) पैलवान संजय पाटील (अकोला, 1994-95)

30) पैलवान शिवाजी केकाण (नाशिक, 1995-96)

31) पैलवान अशोक शिर्के (वर्धा, 1996-97)

32) पैलवान गोरखनाथ सरक (नागपूर,1997-98)

33) पैलवान धनाजी फडतरे (पुणे, 1998-99)

34) पैलवान विनोद चौगुले (खामगाव, 1999-2000)

35) पैलवान राहुल काळभोर (नांदेड, 2001)

36) पैलवान मुन्नालाल शेख (जालना, 2001-02)

37) पैलवान दत्तात्रय गायकवाड (यवतमाळ, 2002-03)

38) पैलवान चंद्रहास निमगिरे (वाशी, 2003-04)

39) पैलवान सईद चाउस (इंदापूर, 2004-05)

40) पैलवान अमोल बुचडे (बारामती, 2005-06)

41) पैलवान चंद्रहार पाटील (औरंगाबाद, 2007)

42) पैलवान चंद्रहार पाटील (सांगली, 2008)

43) पैलवान विकी बनकर (सांगवी पिंपरी-चिंचवड, 2009)

44) पैलवान समाधान घोडके (रोहा, 2010)

45) पैलवान नरसिंग यादव (अकलूज – 2011)

46) पैलवान नरसिंग यादव (गोंदिया – 2012)

47) पैलवान नरसिंग यादव (भोसरी – 2013)

48) पैलवान विजय चौधरी (अहमदनगर-2014)

49) पैलवान विजय चौधरी (नागपूर-2015)

50) पैलवान विजय चौधरी (वारजे-2016)

51) पैलवान अभिजीत कटके (भूगाव-2017)

52) पैलवान बाला रफीक शेख (जालना-2017)

53) पैलवान हर्षद सदगीर (म्हाळुंगे-बालेवाडी-2019)

54) पैलवान पृथ्वीराज पाटील (सातारा-2021-22)

55) पैलवान शिवराज राक्षे (पुणे )

See also Basic Computer Quiz

Leave a Comment