महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरिल शहरे

महाराष्ट्रातील नद्या व त्यांच्या काठावरिल शहरे

◆ कृष्णा : कराड, सांगली, मिरज, वाई, औदुंबर

◆ भिमा : पंढरपुर

◆ मिठी : मुंबई.

◆ मुळा – मुठा : पुणे

◆ इंद्रायणी : आळंदी, देहु

◆ प्रवरा : नेवासे, संगमनेर

◆ पाझरा : धुळे

◆ कयाधु : हिंगोली

◆ पंचगंगा : कोल्हापुर

◆ धाम : पवनार

◆ नाग : नागपुर

◆ गिरणा : भडगांव

◆ वशिष्ठ : चिपळूण

◆ वर्धा : पुलगाव

◆ ईरई : चंद्रपूर

◆ वेण्णा : हिंगणघाट

◆ कऱ्हा : जेजूरी

◆ सीना : अहमदनगर

◆ बोरी : अंमळनेर

◆ सिंधफणा : माजलगांव

◆ गोदावरी : नाशिक, कोपरगाव, पैठण, गंगाखेड, नांदेड

See also Maharashtra New District : महाराष्ट्र नवीन जिल्हे - 22 नवीन प्रस्तावित महाराष्टातील जिल्हे संपूर्ण यादी पहा

Leave a Comment