खिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन माहिती

आखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन माहिती

▪️2018 (91वे)
▪️बडोदा = गुजरात
▪️अध्यक्ष = लक्ष्मीकांत देशमुख
➡️━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️2019 (92वे)
▪️यवतमाळ = महाराष्ट्र
▪️अध्यक्ष = अरुणा ढेरे
➡️━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️2020 (93वे)
▪️उस्मानाबाद = महाराष्ट्र
▪️अध्यक्ष = फ्रान्सीस दिब्रिटो
➡️━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️2021 (94वे)
▪️नाशिक = महाराष्ट्र
▪️अध्यक्ष = जयंत नारळीकर
➡️━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️ 2022 (95वे)
▪️ लातूर = महाराष्ट्र
▪️ अध्यक्ष = भारत सासणे
➡️━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️ 2023 (96 वे)
▪️ वर्धा = महाराष्ट्र
▪️ अध्यक्ष = नरेंद्र चपळगावकर
➡️━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▪️ 97 वे अधिवेशन Dec/Jan मध्ये
▪️ अमळनेर = महाराष्ट्र
▪ अध्यक्ष = रविंद्र शोभणे
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

See also केंद्रशासित प्रदेश क्षेत्रफळ

Leave a Comment