me meaning in marathi | me चा मराठी अर्थ

आपले स्वागत , येथे आपणास इंग्लिश चे मराठी व मराठी चे इग्रजी भाषांतर करून देत आहोत . आपला आजचा शब्द आहे me meaning in Marathi तर पाहुया याचे मराठी काय होते – https://marathijobs.in

english marathi
english – marathi

me meaning in Marathi

me meaning in Marathi   - माझा / मला
Example - 
Give me a minute    - मला एक मिनिट दे 
Give me one good reason  - मला एक चांगेल कारण दे 
she loves me  -  ती माझ्या वर प्रेम करते 
My friend and me - मी आणि माझा मित्र

Synonyms me

Synonyms in Marathiमला मी माझा
Synonyms in Englishi

Antonyms I am

Antonyms in Marathiतू
Antonyms in Englishyou

About Marathi – मराठी भाषा बाबत

आम्ही आपणास येथे इंग्रजी शब्दांचे मराठी भाषेत अर्थ देत आहोत तसेच त्याचे सामनार्थी व विरुद्धार्थी शब्द सुद्धा डेत आहोत . तरीही तुम्हला जर कोणत्या शब्दाचा अर्थ हवा असेल तर कॉम्मेंट मध्ये सांगा .

About English – इंग्रजी भाषा बाबत

इंग्रजी भाषा हि व्यावसाईक भाषा आहे करा सर्व जागा मध्ये हि भाषा बोलली जाते म्हणू आपण आता इंग्रजी शब्द लवकर येतात . म्हणून आपली इंग्रजी वर कॉम्मंद असणे खूप गरजेचे आहे .

See also I am meaning in Marathi

Leave a Comment