MPSC GROUP B C NOTIFICATION 2023

MPSC GROUP B C NOTIFICATION 2023 : MPSC GROUP B C NOTIFICATION 2023 FOR VARIOUS POSTS . महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 मधून भरावयाच्या एकूण 8,169 पदांच्या भरतीकरिता आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

POST – 8169

MPSC GROUP B C NOTIFICATION 2023

NOTIFICATION CLICK

LAST DATE –

MPSC GRP B C DATES EXAM
See also MPSC Civil Services Recruitment 2023

Leave a Comment