MPSC GROUP C RECUITMENT NOTIFICATION 2021 // 900 VACANCY

MPSC GROUP C RECUITMENT NOTIFICATION 2021 // 900 VACANCY

MPSC GROUP C RECUITMENT NOTIFICATION 2021 // 900 VACANCY

एकून जागा :- ९००
उद्योग निरीक्षक – १०३ जागा
दुय्यम निरीक्षक – ११४ जागा
तांत्रिक सह्यक – १४ जागा
कर सह्यक – ११७ जागा
लिपिक टंकलेखन [इंग्रजी] – ७९ जागा
लिपिक टंकलेखन [मराठी] – ४७३ जागा
वय मर्यादा :
उद्योग निरीक्षक -१९ वर्ष ते ३८ वर्ष
दुय्यम निरीक्षक – १८ वर्ष ते ३८ वर्ष
तांत्रिक सह्यक – १८ वर्ष ते ३८ वर्ष
कर सह्यक – १८ वर्ष ते ३८ वर्ष
लिपिक टंकलेखन [इंग्रजी] – १८ वर्ष ते ३८ वर्ष
लिपिक टंकलेखन [मराठी] – १९ वर्ष ते ३८ वर्ष
अहर्ता :- उद्योग निरीक्षक पद वगळता इतर सर्व पदांसाठी कोणतीही पदवी
कर सह्यक – मराठी ३० व इंग्रजी ४० TYPING
लिपिक टंकलेखन [इंग्रजी] – इंग्रजी ४० TYPING
लिपिक टंकलेखन [मराठी] – मराठी ३० TYPING
फीज :-
अमागास 394 रु
मागास :- 294 रु
अर्ज करण्याची अंतिम तारीख ;- 22 डिसेंबर ते 31 जानेवारी 2022
जाहिरात पहा —LINK
APPLY ONLINE — LINK
See also Dr. Panjabrao Deshmukh Krishi Vidyapeeth, Akola Recuitment 2021

Leave a Comment