MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 अपडेट – पदसंख्येत वाढ

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 अपडेट : द्वारे 161 संवर्गाच्या भरतीकरीता दि.11 मे 2022 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते . या वर्षी जागा खूपच कमी निघयालयाने परीक्षर्थी निराश होते परंतु आता पदसंख्येत वाढ झाली आहे . तसे आयोगाने आपल्या ट्विटर वर अपडेट दिले आहे . अधिक अपडेट — https://marathijobs.in

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 पदसंख्येत वाढ

MPSC राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 पदसंख्येत वाढ

खालील संवर्गाची पदे समाविष्ट करण्यासंदर्भात शासनाकडून मागणीपत्रे प्राप्त झाली आहेत:

 • (1)उपजिल्हाधिकारी,गट अ-33
 • (2)पोलीस उपअधीक्षक,गट अ-41
 • (3)सहायक राज्यकर आयुक्त, गट अ-47
 • (4) उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी,गट अ-14
 • (5) उपनिबंधक,सहकारी संस्था, गट अ-2
 • (6) शिक्षणाधिकारी, गट अ-20
 • (7) प्रकल्प अधिकारी (आयटीडीपी),गट अ-6
 • (8) तहसीलदार, गट अ-25
 • (9)सहायक गट विकास अधिकारी,गट ब -80
 • (10) उपअधीक्षक,भूमी अभिलेख,गट ब-3
 • (11)सहायक निबंधक,सहकारी संस्था,गट ब -2
 • (12) उपशिक्षणाधिकारी, गट ब-25
 • (13) सहायक प्रकल्प अधिकारी, गट ब-42
See also सरकारी नोकरी - MPSC मार्फत लिपिक गट क मुख्य परीक्षा 2023 - MPSC GROUP C MAIN EXAM 2023

Leave a Comment