MSF Bharti 2022 | 7000 जागा | msf recruitment | MSF Bharti MarkList 2022

MSF Bharti 2022 : 2020 मध्ये निघलेली महाराष्ट्र सुरक्षा रशक भरती जी मागे रद्द करण्यात आली होती ती पुन्हा सुरू झाली आहे सविस्तर माहिती जाणून घेऊया – https://marathijobs.in

MSF Bharti 2022 | 2020 ची भरती झाली सुरू | 7000 जागा

MSF Bharti 2022 | 7000 जागा | msf recruitment | MSF Bharti MarkList 2022

MSF Bharti MarkList 2022

SRPF GR. 1 – Marks in RecruitmentView PDF
new blinkSRPF GR. 3 – Marks in RecruitmentView PDF
new blinkSRPF GR. 4 – Marks in RecruitmentView PDF
new blinkSRPF GR. 5 – Marks in RecruitmentView PDF
new blinkSRPF GR. 6 – Marks in RecruitmentView PDF
new blinkSRPF GR. 7 – Marks in RecruitmentView PDF
new blinkSRPF GR. 9 – Marks in RecruitmentView PDF
new blinkSRPF GR. 11 – Marks in RecruitmentView PDF

उपलब्ध जागा – 7000

msf recruitment – MSF भरती चे प्रसिद्धी पत्रक 2022

MSF भरती चे प्रसिद्धी पत्रक 2022
MSF भरती चे प्रसिद्धी पत्रक 2022
MSF ची भरती प्रक्रिया 20 ऑगस्ट 2022 पासुन भरती प्रक्रिया सुरू होणार
MSF भरती चे प्रसिद्धी पत्रक 2022

अधिकृत वेबसाइट लिंक – पहा

भरती विषयक सुधारित प्रसिद्धीपत्रक – २०२०View PDF
new blinkSRPF Gr. 3, Jalna – List No.1View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.2View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.3View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.4View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.5View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.6View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.7View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.8View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.9View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.10View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.11View PDF
new blinkSRPF Gr.3,Jalna – List No.12View PDF
new blinkSRPF Gr. 4, Nagpur – List No. 1View PDF
new blinkSRPF Gr. 4, Nagpur – List No. 2View PDF
new blinkSRPF Gr. 4, Nagpur – List No. 3View PDF
new blinkSRPF Gr. 4, Nagpur – List No. 4View PDF
new blinkSRPF Gr. 4, Nagpur – List No. 6View PDF
new blinkSRPF Gr. 4, Nagpur – List No. 7View PDF
new blinkSRPF Gr. 4, Nagpur – List No. 8View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 1View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 2View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 3View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 4View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 5View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 6View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 7View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 8View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 9View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 10View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 11View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 12View PDF
new blinkSRPF Gr. 6, Dhule – List No. 13View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 1View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 2View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 3View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 4View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 5View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 6View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 7View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 8View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 9View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 10View PDF
new blinkSRPF Gr. 7, Daund – List No. 11View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 1View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 2View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 3View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 4View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 5View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 6View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 7View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 8View PDF
new blinkSRPF Gr. 9, Amravati – List No. 9View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 1View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 2View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 3View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 4View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 5View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 6View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 7View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 8View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 9View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 10View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 11View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 12View PDF
new blinkSRPF Gr. 14, Aurangabad – List No. 13View PDF
new blinkSRPF Gr.11,Navi Mumbai-List No.1View PDF
new blinkSRPF Gr.11, Navi Mumbai-ListNo.2View PDF
new blinkSRPF Gr.11,Navi Mumbai – List No.3View PDF
new blinkSRPF Gr.11,Navi Mumbai – List No.4View PDF
new blinkSRPF Gr.11,Navi Mumbai – List No.5View PDF

MSF सुरक्षा रक्षक 2020 ची भरती प्रकिया यादी कोठे पहायला मिळेल?

MSF ची वेबसाइट — http://mahasecurity.gov.in/recruitment.php

MSF भरती ची ओफ्फिसीयल वेबसाइट कोणती आहे?

http://mahasecurity.gov.in/ ही MSF भरती ची ओफ्फिसीयल वेबसाइट आहे

MSF Long Form काय आहे ?

महाराष्ट्र सेकुरिटी फोर्स – महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक

Leave a Comment