नवरात्र चे नऊ रंग 2023

ज्योतिष्य शास्त्रानुसार 15 ऑक्टोंबर रोजी केसरी रंग

नवरात्र चे नऊ रंग 2023

Navratri colors 2023

नवरात्र चे नऊ रंग 2023
  • 16 ऑक्टोंबर रोजी पांढरा रंग
  • 17 ऑक्टोबर रोजी लाल रंग
  • 18 ऑक्टोंबर रोजी निळा रंग
  • 19 ऑक्टोबर रोजी पिवळा रंग
  • 20 ऑक्टोबर रोजी हिरवा रंग
  • 21 ऑक्टोंबर रोजी करडा रंग
  • 22 ऑक्टोंबर रोजी गुलाबी रंग व
  • 23 ऑक्टोबर रोजी जांभळा रंग
See also महत्वाच्या चालू घडामोडी फेब्रुवरी 2020 करेंट अफ्फैर्स मराठी

Leave a Comment