पितृ स्तोत्र मराठी PDF मध्ये – Pitru stotra Marathi Pdf Download

पितृ स्तोत्र मराठी PDF मध्ये Pitru stotra Marathi Pdf Download : जर एखाद्या व्यक्तीला पितृ दोषा पासून मुक्ती मिळवायची असेल तर त्याने दररोज या पितृ स्तोत्राचा पाठ करावा. श्राद्ध पक्ष ,अमावस्या किंवा पितरांच्या पुण्यतिथीला ब्राह्मण भोजन करताना पितर स्तोत्राचे पठण करावे जे पितरांना प्रसन्न करून आशीर्वाद देतात. Pitru stotra Marathi Pdf Download – https://marathijobs.in

Pitru stotra Marathi Pdf Download
पितृ स्तोत्र मराठी PDF मध्ये – Pitru stotra Marathi Pdf Download

पितृ स्तोत्र मराठी PDF मध्ये – Pitru stotra Pdf Download

अर्चितानाममूर्तानां पितृणां दीप्ततेजसाम् ।
नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम्।।
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा ।
सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान् ।।
मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ।
तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितृनप्सूदधावपि ।।
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाय्वग्न्योर्नभसस्तथा।
द्यावापृथिवोव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि:।।
देवर्षीणां जनितृंश्च सर्वलोकनमस्कृतान्।
अक्षय्यस्य सदा दातृन् नमस्येsहं कृताञ्जलि:।।
प्रजापते: कश्यपाय सोमाय वरुणाय च ।
योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि:।।
नमो गणेभ्य: सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु ।
स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे ।।
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा ।
नमस्यामि तथा सोमं पितरं जगतामहम् ।।
अग्रिरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि पितृनहम् ।
अग्नीषोममयं विश्वं यत एतदशेषत:।।
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तय:।
जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण:।।
तेभ्योsखिलेभ्यो योगिभ्य: पितृभ्यो यतमानस:।
नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुज:।

पितृ दोष निवारण – पितृ दोष निवारण

ज्योतिषशास्त्रात पितृदोष निवारण मंत्र अनेक आहेत परंतु सर्वोत्कृष्ट पितृदोष निवारण मंत्र म्हणजे “ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः” . दररोज या मंत्राचा जप केल्यास किंवा 1008 मंत्र अर्पण केल्यास पितृदोष निःसंशयपणे दूर होतो.

जर तुमच्या कुंडलीत पितृदोष असेल तर भगवान शिव शंकर समोर बसा किंवा त्यांच्या मंदिरात जाऊन खाली दिलेल्या पितृ दोष गायत्री मंत्राचा जप करा . तुम्ही हा मंत्र सकाळी किंवा संध्याकाळी करू शकता. मंत्र खालीलप्रमाणे आहे – “ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्”

पितृ दोष निवारण मंत्र – पितृ दोष निवारण मंत्र

  • ॐ सर्व पित्री देवांना
  • ॐ प्रथम पिता नारायणा
  • ओम नमः श्री वासुदेवाय नमः
See also Best Share market books in Marathi - शेअर मार्केट ची सर्वोत्तम मराठी पुस्तके

वरील पितर दोष निवारण मंत्र पूर्ण श्रद्धेने व भक्तिभावाने दररोज किमान १ वेळेस जप केल्यास पितृ दोष निवारण होईल.

पितृस्तोत्राचे फायदे :-

1. कौटुंबिक सुख, समृद्धी आणि शांती:-

ज्या कुटुंबात पितृ स्त्रोताचे रोज पठण केले जाते, तेथे कोणत्याही प्रकारची कमतरता नसते. सुख-समृद्धी वाढते आणि कुटुंबात शांततेचे वातावरण असते.

2. निरोगी आणि आनंदी:-

ज्या कुटुंबात पितृत्रयांचे रोज नियमित पठण केले जाते, त्या कुटुंबातील सर्व सदस्य सुखी आणि निरोगी असतात आणि त्यांची कामे आपोआप पूर्ण होऊ लागतात. त्यांच्या कामातील सर्व अडथळे आपोआप दूर होतात.

३. पितृदोषापासून मुक्ती :-

ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीत पितृदोष असतो आणि ती व्यक्ती नियमितपणे पूर्ण विधीमध्ये श्री पितृ स्तोत्राचा पाठ करते, तर त्याच्या कुंडलीत पितृदोष दूर होऊ लागतो. त्याचे वाईट परिणाम मिळणे बंद होते.

4. सर्व इच्छित कार्य पूर्ण झाले:-

ज्याला आपल्या जीवनात कोणतेही काम करण्यापूर्वी कोणत्याही अडथळ्याचा सामना करावा लागतो, तो पितृ स्तोत्राचा दररोज पाठ केल्यास तो अडथळा दूर होतो आणि त्या व्यक्तीची सर्व कामे पूर्ण होतात. ती व्यक्ती वाढतच जाते.

5. नोकरी आणि व्यवसायात यश:-

जो व्यक्ती रोज श्री पितृ स्त्राचा पाठ करतो, तो नोकरी आणि व्यवसायात दिवसेंदिवस प्रगती करत राहतो. व्यवसाय आणि नोकरीत यश मिळते. तो दिवसेंदिवस उच्च पदाकडे वाटचाल करतो.

Leave a Comment