महाराष्ट्र पंचायतराज 50 प्रश्न उत्तरे

महाराष्ट्र पंचायतराज 50 प्रश्न उत्तरे | Polity Maharashtra PYQ

महाराष्ट्रातील पंचायतराज

Polity Maharashtra PYQ महाराष्ट्रातील पंचायतराज

ग्रामपंचायतींची सदस्य संख्या किती असावी हे राज्यशासनाच्या वतीने कोण ठरविते ?
➡️ – जिल्हाधिकारी

ग्रामपंचायतींचे आरक्षण ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
➡️ – जिल्हाधिकारी

ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ किती असतो ?
➡️ – 5 वर्षे

ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ कधी पासून मोजला जातो ?
➡️ – पहिल्या सभेपासून

ग्रामपंचायतीच्या पहिल्या बैठकीचे अध्यक्ष/पीठासन अधिकारी कोण असतात?
➡️ – तहसीलदार

सरपंच/उपसरपंच यांच्या निवडणूकीबाबतच्या वादावर अंतिम निर्णय कोण घेते ?
➡️ – विभागीय आयुक्त

उपसरपंच आणि इतर ग्रामपंचायत सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
➡️ – सरपंच

सरपंच आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
➡️ – पंचायत समिती सभापती

पुरुष सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
➡️ – दोन तृतीयांश (2/3)

महिला सरपंच/उप-सरपंच यांच्यावरील अविश्वास ठराव पारित होण्यासाठी किती बहुमताची आवश्यकता असते ?
➡️ – तीन चतुर्थांश (3/4)

पंचायत समिती उप-सभापती आणि इतर पंचायत समिती सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
➡️ – पंचायत समिती सभापती

पंचायत समिती सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
➡️ – जिल्हा परिषद अध्यक्ष

जिल्हा परिषद सदस्य आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
➡️ – संबंधित विषय समिती सभापती

जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष आणि विषय समितींचे सभापती आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
➡️ – जिल्हा परिषद अध्यक्ष

जिल्हा परिषद अध्यक्ष आपला राजीनामा कोणाकडे देतात ?
➡️ – विभागीय आयुक्त

कोण ग्रामपंचायतीचा सचिव असतो मात्र ग्रामपंचायतीचा नोकर नसतो ?
➡️ – ग्रामसेवक

ग्रामसेवक कोणाचा नोकर असतो ?
➡️ – जिल्हा परिषदेचा

ग्रामसेवकाचे वेतन कशातून दिले जाते ?
➡️ – जिल्हा परिषदेच्या जिल्हानिधी तून

ग्रामीण भागात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी’ म्हणून कोण कार्य पाहतो ?
➡️ – ग्रामसेवक

ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र कोठे आहेत ?
➡️ – शिंदेवाही (चंद्रपूर) आणि मांजरी (पुणे)

ग्रामपंचायतीचे कर निश्चित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे ?
➡️ – राज्यशासनाला

See also चालू घडामोडी 18 मार्च 2021 -करेंट अफ्फैर्स 18 मार्च मराठी

सरपंच समितीचा पदसिध्द सचिव म्हणून कोण काम पाहते ?
➡️ – विस्तार अधिकारी

गटविकास अधिकारी कोणत्या खात्याचा अधिकारी आहे ?
➡️ – ग्रामविकास खाते

जिल्हा नियोजन मंडळाचे अध्यक्ष कोण असतात ?
➡️ – जिल्ह्याचे पालकमंत्री

जिल्हा नियोजन मंडळाचे सचिव कोण असतात ?
➡️ – जिल्हाधिकारी

जिल्हा परिषदेच्या एकूण किती समित्या असतात ?
➡️ – दहा (स्थायी+9 विषय समित्या)

जिल्हा परिषदेच्या समित्या कोणत्या आहेत ?
➡️ – स्थायी, कृषी,समाजकल्याण, शिक्षण, बांधकाम, वित्त, आरोग्य, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास, महिला व बालकल्याण, जलसंधारण व पेयजल पुरवठा

जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितेचे पदसिध्द अध्यक्ष कोण असतात ?
– जिल्हा परिषद अध्यक्ष
➡️
महाराष्ट्र पंचायत राजचे जनक कोण आहे.?
➡️ – वसंतराव नाईक

Leave a Comment