राज्य उत्पादन शुल्क अभ्यासक्रम 2023

राज्य उत्पादन शुल्क अभ्यासक्रम 2023

img 20231202 193355 592771482340

राज्य उrत्पादन शुल्क जवान :-

 मैदानी चाचणी एकूण 80 गुणाची होणार

✅️ खालीलपैकी तीन इव्हेंट आहे :-

 1.5 की.मी धावणे

 100 मीटर धावणे

 गोळा फेक

✅️ 1.5 किमी धावणे – 30 गुण

 1.5 किलो मीटर साठी 30 गुण 5 मीनीट 30 सेकंद मध्ये पूर्ण करावे लागणार
नाही केले तर 15 सेकंद च्या फरकाने तूमचे 2 गुण कमी होणार नंतर च्या 15 सेकंद ने तुमचे 3 गुण कमी होणार

✅️ 100 मीटर धावणे – 30 गुण

 100 मीटर 30 गुण आहे 11.50 सेकंद मधे पूर्ण करावे लागणार आहे. प्रत्येकी 1 सेकंद च्या फरकाने तूमचे 2 गुण कटणार नंतर च्या 15 सेकंद ने तुमचे 3 गुण कमी होणार

✅️ गोळा फेक वजन – 7.260 किलो

 8.50 मीटर ला 20 गुण आहे 8.50 मी पेक्षा जास्त फेकावा लागेल तेव्हा 20 गुण मिळतील नाही फेकला तर प्रत्येकी 2 गुण कमी होईल

See also MIDC EXAM SYLLABUS 2023-24

Leave a Comment