RTE 25% Admission Process Started Maharashtra // ऑनलाइन प्रोसेस 16 फेब्रुवारी पासून सुरू

RTE 25% Admission Process Started Maharashtra // ऑनलाइन प्रोसेस 16 फेब्रुवारी पासून सुरू

RTE 25% Admission Process Started Maharashtra // ऑनलाइन प्रोसेस 16 फेब्रुवारी पासून सुरू

RTE ऑनलाइन प्रोसेस 16 फेब्रुवारी पासून सुरू , जास्तीत जास्त गरजू पालकांनी आपल्या पाल्याच्या मोफत शिक्षणाकरीता या योजनेचा लाभ घ्यावा…

Right To Education(RTE),शिक्षणाचा अधिकार

Nursery,Junior Kg, 1st std Admission under RTE Act

✅ RTE IMPORTANT POINTS —

■ RTE कायद्याअंतर्गत पूर्ण शिक्षण Nursery , Jr Kg, 1st ते 8th std पर्यंत मोफत

■ कठलेही शालेय शुल्क नाही !

■ कोणत्याही प्रलोभनास बळी पडून, कोणत्याही मध्यस्थासोबत आर्थिक व्यवहार करू नये.

■ वार्षिक उत्पन्न एक लाखाच्या आतील असावे.

■ Admissions seats प्रमाणे उपलब्ध होतील, ह्याची पालकांनी नोंद घ्यावी

■ या योजनेत शासकीय व खाजगी शाळांमध्ये प्रवेश मोफत दिला जातो

R.T.E ( शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत ) तुमच्या पाल्याला इंग्लिश किंवा मराठी माध्यमाच्या शाळेत मोफत प्रवेश

R.T.E (शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत २५% आरक्षित जागेवर आर्थिक व सामाजिक दुर्बल घटकांसाठी)

R.T.E ( शिक्षण हक्क कायद्या अंतर्गत ) शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:-


■ रहिवाशी

■ पाल्याचा जन्माचा दाखला

■ पाल्याचे पासपोर्ट साईज़ रंगीत फोटो

■ पालकाचा जातीचा दाखला (SC/ST/OBC/NT)

■ एक लाखाच्या आतील उत्पनाचा दाखला

■ वडिलांचे आधार कार्ड

■ मुलाचे आधार कार्ड

APPLY ONLINE RTE 2022-2023 ADMISSION LINK — CLICK

मित्रांनो, ही पोस्ट जास्तीत जास्त फॉरवर्ड करा, जेणें करुन जास्तीत जास्त गरजुंना मोफत शिक्षणाचा हक्क बजावता येईल 🙏

Leave a Comment